עליון + תחתון 3
עליון + תחתון 1
עליון + תחתון 2
side5
side6
בית / קפה גלית

קפה גלית

מרכז מסחרי כרמיאל
מרכז מסחרי כרמיאל כרמיאל מחוז הצפון IL
05048868080504886808
עליון + תחתון 3
עליון + תחתון 1
עליון + תחתון 2

Send this to a friend