Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1657807467:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 49522
    )

  [_advads_ad_settings] => Array
    (
      [0] => a:2:{s:11:"disable_ads";i:0;s:19:"disable_the_content";i:0;}
    )

  [tie_sidebar_pos] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [tie_post_slider] => Array
    (
      [0] => 184
    )

  [_the_champ_meta] => Array
    (
      [0] => a:5:{s:7:"sharing";i:0;s:16:"vertical_sharing";i:0;s:7:"counter";i:0;s:16:"vertical_counter";i:0;s:11:"fb_comments";i:0;}
    )

  [_yoast_wpseo_primary_category] => Array
    (
      [0] => 244
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => שכר ממוצע בכרמיאל
    )

  [_yoast_wpseo_title] => Array
    (
      [0] => דו״ח הממונה על השכר חושף: כך השפיעה הקורונה על השכר בגופי הציבור בכרמיאל
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => השכר הממוצע של הבכירים ועובדי הדירוג בעיריית כרמיאל, במכללת בראודה, בחברה הכלכלית, בתאגיד עין כרמים ובמועצה הדתית
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 62
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_yoast_wpseo_opengraph-title] => Array
    (
      [0] => פורטל זהר.נט | דו״ח הממונה על השכר חושף: כך השפיעה הקורונה על השכר בגופי הציבור בכרמיאל
    )

  [_yoast_wpseo_opengraph-description] => Array
    (
      [0] => חדשות כרמיאל
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 189
    )

)
למעלה מימין ובכיוון השעון: עיריית כרמיאל, החברה הכלכלית, עין כרמים, מכללת בראודה. צילומי ארכיון
למעלה מימין ובכיוון השעון: עיריית כרמיאל, החברה הכלכלית, עין כרמים, מכללת בראודה. צילומי ארכיון

דו״ח הממונה על השכר חושף: כך השפיעה הקורונה על השכר בגופי הציבור בכרמיאל

שתפו

הדו״ח שמתפרסם בימים אלה בוחן את השכר הממוצע לשנת 2020 של הבכירים ועובדי הדירוג בעיריית כרמיאל, במכללת בראודה, בחברה הכלכלית, בתאגיד עין כרמים ובמועצה הדתית. ברוב הגופים עלה שכר הבכירים, בעוד שמספר המשרות הצטמצם

מאת גיל דובריש

הממונה על השכר במשרד האוצר פירסם בשבוע האחרון את דו״ח השכר בגופים הציבוריים לשנת 2020. כבכל שנה מכסה הדו״ח גם את עיריית כרמיאל, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה וגופים ציבוריים נוספים בעיר, כמו תאגיד המים והביוב עין כרמים והחברה הכלכלית. מאחר ששנת 2020 היתה שנת הקורונה הראשונה, רצינו לדעת כיצד התמודדו הגופים בעיר עם החל״תים והסגרים וכיצד הושפע השכר הממוצע של העובדים באותה שנה.

מהדו״ח עולה כי באופן כללי וברוב המקרים נרשמה באותה שנה עלייה בשכרם הממוצע של הבכירים, בעוד שחל כיווץ במספר המשרות או בשכר העובדים ״הרגילים״.

הסבר קצר לפני שמתחילים. דו״ח הממונה על השכר מחלק את העובדים ברשויות ובגופים הציבוריים לשלוש קטגוריות: בעלי שכר גבוה – המשתכרים שכר שמעבר לרף שנקבע, בעלי תפקידים – עובדים בכירים כמו מנהלים, ראשי מינהלים ומחלקות, יועצים משפטיים וכל מי שניתן להגדירו כבעל תפקיד בכיר ולסיום, עובדי הדירוג – שאר העובדים.

עיריית כרמיאל

לפי דו״ח הממונה על השכר, שנת הקורונה גרמה לירידה של 44 משרות בעיריית כרמיאל. בשנת 2020 הצטמצמה מכסת כוח האדם ל-828.5 לעומת 872.6 משרות בשנה שקדמה לה. השכר הממוצע עלה רק במקצת: עובדי העירייה השתכרו בממוצע 10,648 שקלים לחודש ב-2020, לעומת 10,462 ש״ח לחודש בשנה שקדמה לה.

מהדו״ח עולה כי באותה שנה הוגדר עובד אחד בֿעירייה כבעל שכר גבוה (הווטרינר העירוני) עם שכר חודשי ממוצע של 30,016 ש״ח (עלות מעסיק של 40,057 ש״ח), זאת לעומת אפס משרות כאלה בשנה שקדמה לה.

עוד עולה מהדו״ח כי ב-2020 היו בעיריית כרמיאל 17.5 משרות בכירים עם שכר ממוצע של 30,298 שקלים ברוטו לחודש. למרות המספרים הגבוהים יש לציין שמדובר בירידה – גם בהיקף המשרות וגם בשכר הממוצע לעומת שנת 2019, אז היו 18.9 בעלי תפקידים ושכרם הממוצע עמד על 31,975 ש״ח.

רוב עובדי העירייה, המכונים עובדי דירוג בדו״ח – 810.1 משרות בסך הכל, השתכרו בממוצע 10,187 שקלים בחודש, שם דווקא נרשמה עלייה לעומת 2019 אז עמד השכר החודשי הממוצע על 9986 ש״ח. מספרם התכווץ מ-853.7 שנה לפני כן ואפשר לשער שהיה לכך קשר עם הקורונה.

החברה הכלכלית

בחברה הכלכלית (חכ״ל) חוו בשנת 2020 עלייה בשכר אך ירידה קלה במספר המשרות – 4.3 משרות לעומת 4.9 משרות בשנה שקדמה לה. השכר הממוצע עלה מ-17,366 ש״ח בחודש ב-2019 ל-19,553 ש״ח בחודש בשנת 2020, עלייה של 12.6% בתוך שנה. ב-2020 היו 3 בעלי תפקידים בכירים בחכ״ל שהשתכרו 23,265 ש״ח בממוצע (ברוטו) לחודש, לעומת שכר ממוצע של 20,631 ש״ח שנה לפני כן.

במשרות הדירוג חלה ירידה – בשנת 2020 היו 1.3 עובדי דירוג (במקום 1.8 שנה לפני כן) ושכרם הממוצע ירד ל-11,081 ש״ח לחודש.

עין כרמים

בתאגיד המים והביוב של כרמיאל נרשמה בשנת הקורונה עלייה בשכר הממוצע ובמספר המשרות. בשנת 2020 היו 16.2 משרות בתאגיד לעומת 15.2 משרות בשנה שלפני כן. השכר ברוטו הממוצע עלה מ-11,935 ש״ח בחודש ל-13,568 ש״ח, פער של 13.6%.

מתוך כלל המשרות בתאגיד עין כרמים, 5.6 הוגדרו כבעלי תפקידים בכירים, לעומת 4.7 משרות בכירים בשנה שלפני כן, השכר הממוצע שלהם עלה בשנת 2020 ל-20,898 ש״ח בחודש, לעומת 18,668 ש״ח בחודש בשנת 2019.

המכללה האקדמית בראודה

שנת הקורונה, עושה רושם, הגדילה את הפערים בין שכר הבכירים לבין שאר העובדים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כשהבכירים נהנו מעליות שכר לעומת ירידות בשכר של עובדי הדירוג.

מספר משרות בעלי השכר הגבוה במכללה ירד אומנם ל-6.6 לעומת 7.8 שנה קודם לכן, אך שכרם הממוצע עלה באותה שנה בשיעור של 8.4%, ל-38,572 ש״ח.

בשכרם של בעלי התפקידים הבכירים במכללה נרשמה באותה שנה עלייה, אם כי מינורית יחסית. 5 בעלי תפקידים באורט בראודה השתכרו בשנת 2020 סכום של 47,890 ש״ח ברוטו לחודש, עלות המעסיק הממוצעת שלהם עמדה על 62,874 ש״ח!

מה שאיזן את עלויות השכר הכולל במכללה האקדמית היתה הקיטון הגדול בשכרם של עובדי הדירוג, 351.1 במספר ל-15,021 ש״ח לחודש.

״בזכות״ הירידה בשכרם של רוב העובדים, נחתך משמעותית השכר הממוצע הכולל במכללה בשנת הקורונה, מ-17,906 ש״ח לחודש לסכום של 15,904 ש״ח לחודש, הבדל של 11.2% בתוך שנה.

המועצה הדתית

במועצה הדתית נרשמה בשנת 2020 עלייה של 8.2% בשכר הממוצע של העובדים בהשוואה לשנה שקדמה לה.

שלא כשאר הגופים הציבוריים בכרמיאל שהוזכרו בדו״ח הממונה על השכר, במועצה הדתית בעיר לא היו עובדים בכירים וכולם הוגדרו עובדי דירוג, ללא יוצא מן הכלל.
מהדו״ח עולה כי מספר המשרות במועצה הדתית בכרמיאל ירד בשנת הסגרים והקורונה מ-17.3 ל-15.6 אך כאמור נרשמה עלייה בשכר הברוטו הממוצע של העובדים, מ-9965 שקלים לחודש, ל-10,780 ש״ח לחודש.

תגובות

עיריית כרמיאל: ״ראשית דבר, עיריית כרמיאל גאה בנתונים וממשיכה לעבוד בשקיפות, במקצועיות וביעילות״.

״מנתוני השכר של עיריית כרמיאל כפי שדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר, עולה כי הוא מציג בהשוואה לשנת 2019 התייעלות מרשימה, ירידה מ- 872.6 משרות ל- 828.5 משרות המהווים קיצוץ בשיעור של כ-5% וזאת כחלק מהליך ההתיעלות שראש העיר מוביל״.

״זאת ועוד, מהדו"ח ניתן להבחין כי, השכר הממוצע כמעט ולא עלה בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר המשרה היחידה שמוצגת כשכר גבוה היא של הווטרינר העירוני אשר החליף את הווטרינר העירוני שפרש בסוף 12/2019. הווטרינר החדש עבד עד 1/2020 ב- 50% משרה ומ-2/2020 עבר ל-100% משרה. לפיכך, יש את ההבדל בעלויות בין שנת 2019 לבין שנת 2020״.

העירייה הגיבה גם בשם החברה הכלכלית: ״בהקשר לחכ"ל, ראש העיר משמש גם כיו"ר דירקטוריון החכ"ל וגם בחכ"ל, ראש העיר מוביל הליך התייעלות וניכר מהדו"ח שחלה ירידה מ-4.9 משרות ב- 2019 ל-4.3 ב- 2020. יתרה מכך, אף נרשמה ירידה בולטת מ- 29,142 ש"ח עלות העסקה ממוצעת ל- 24,993 בלבד בשנת 2019. גופי הסמך העירוניים עברו ועוברים הליכי התיעלות ומתנהלים במקצועיות ומניבים תוצאות ותפוקות מכובדות״.

המכללה האקדמית להנדסה בראודה: ״האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל משלמת שכר בהלימה מוחלטת לחוק ולהנחיות הרגולציה ובכפוף להסכמי שכר קיבוציים.שכר בכירי המכללה משקף עליה זעירה- 0.8%, כתוצאה מההשפעה, של ההסכם הקיבוצי לסגל האקדמי הבכיר במכללות המתוקצבות, על פיו זכו לתוספות הבכירים שהם חברי הסגל האקדמי הבכיר״.

״מספר עובדי הדרוג – גדל בעקבות הצטרפות של כ-30 חברי הסגל האקדמי הזוטר למעמד של עובדי מכללה בהתאם להסכם הקיבוצי שלהם מ-2017. שכרם הנמוך, השפיע מאד על קיטון ממוצע השכר, נוסף להשפעת שכר עובדי המנהל באי ביצוע שעות נוספות ואי תשלום הוצאות נסיעה ורכב שנגזר מהסכם הקורונה במשק, עם ההסתדרות״.

״מספר בעלי השכר הגבוה, קטן בעקבות פרישת חבר סגל אך שכרם הממוצע גדל, בשל קבלת מענק מחקר משמעותי לאחד מבעלי השכר הגבוה אשר השפיע על הממוצע״.

עין כרמים: ״תאגיד עין כרמים פועל עפ"י מתווה שכר שפורסם ע"י הממונה על השכר באוצר ובאישור הנהלת ודירקטוריון התאגיד. אין שינוי במצבת העובדים בעין כרמים משנת 2020״.

הגוף היחיד שאליו פנינו ולא קיבלנו התייחסות כלשהי הוא המועצה הדתית בכרמיאל.

כתבה מעניינת:

עבודה היברידית מהבית ומהמשרד

שתפועבודה היברידית מגפת הקורונה שהתרחשה בארץ ובעולם לפני כמה שנים בודדות יצרה שינויים מהותיים בדפוסי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *