התמונה‭ ‬החינוכית‭ ‬של‭ ‬כרמיאל:‭ ‬רק‭ ‬שליש‭ ‬מהתלמידים‭ ‬חושבים‭ ‬שלמורים‭ ‬איכפת‭ ‬מהם

שתפו

פני הדור או פניה של מערכת החינוך? נתונים‭ ‬שפירסם‭ ‬משרד‭ ‬החינוך‭ ‬לרגל‭ ‬תחילת‭ ‬שנה״ל‭, ‬ואשר‭ ‬מתבססים‭ ‬בין‭ ‬השאר‭ ‬על‭ ‬שאלונים‭ ‬שמילאו‭ ‬תלמידים‭ ‬בשנת ‬2015, ‬מלמדים‭ ‬כי‭ ‬9%‭ ‬היו‭ ‬מעורבים‭ ‬במעשים‭ ‬אלימים, 5% נסחטו‭ ‬באיומים‭ ‬ורק‭ ‬מחציתם‭ ‬מאמינים‭ ‬שהם‭ ‬מרוויחים‭ ‬תועלת‭ ‬כלשהי‭ ‬מהלימודים‭ ‬בביה"ס

מאת גיל דובריש

משרד החינוך פירסם עם תחילת השנה החדשה את התמונה החינוכית של כרמיאל נכון לשנת הלימודים תשע״ה (2014-2015) אשר מאגדת מספר נתוני מדידה של מערכת החינוך בעיר וכוללת, נתונים בתחומי למידה והישגים ערכים ואקלים ביתספרי, התמודדות עם הנשירה, תפקוד הצוות החינוכי ועוד. הנתונים נאספו ממספר גופים, כמו צה״ל ומערכות מידע של משרד החינוך וכוללות שאלונים שמילאו תלמידים באופן אנונימי. מתוך הנתונים המתפרסמים, עולה תמונה מקיפה של המערכת הפועלת בעיר.

כלכלית, תקציב משרד החינוך לכל תלמיד בכרמיאל, עמד בשנת תשע״ה עומד על 30,058 שקלים. נתון מעניין נוסף הוא שיעור המורים בעלי תואר שני ומעלה המלמדים בכרמיאל – 45%.

הנתונים ההישגיים שאותם בדקנו מלמדים כי שיעור התלמידים הזכאים לבגרות עמד על 68%. כתבה נרחבת על כך פירסמנו בגיליון הקודם של זהר הצפון. ואולם נתונים נוספים מלמדים כי תלמידי כרמיאל הישגיים למדי ומתמודדים היטב מול הממוצעים בארץ. כך למשל שיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית עמד על 35% – לעומת ממוצע ארצי של 31.9%. שיעור הזכאים לבגרות 4 יחידות לימוד אנגלית עמד על 22% – לעומת 23.1% ברמה הארצית. במתמטיקה שיעור הזכאים לבגרות 5 יח״ל עמד על 10% לעומת 10.4% בממוצע הארצי, ואילו ב-4 יח״ל מתמטיקה עמד שיעור הזכאים על 20% – לעומת 17.6% בלבד בכל הארץ.

5% מהתלמידים נסחטו באיומים

9% מהתלמידים בכרמיאל היו מעורבים בשנת תשע״ה באירועי אלימות, זאת בהשוואה לממוצע ארצי של 7% בלבד. כך עולה משאלונים שחולקו ל-816 תלמידים ב-2015. בין הסעיפים הנכללים במדד: 18% מהתלמידים דיווחו כי תלמיד דחף אותם, 11% דיווחו כי קיבלו מכה מתלמיד אחר בזמן הלימודים, 7% ציינו כי תלמיד השתמש בחפץ כלשהו כדי להכות אותם, 6% דיווחו כי תלמיד אחר היכה אותם ״מכות חזקות״, 7% דיווחו כי תלמיד איים לפגוע בהם ו-5% ציינו כי תלמיד סחט אותם באיומים. עוד 5% ציינו כי תלמידים הטילו עליהם חרם. עוד 11% סיפרו כי תלמידים אחרים הפיצו עליהם שמועות. המשמעות מהנתונים האלה, היא שבכל כיתה של כמעט 40 ילד, כ-2 תלמידים נסחטו במהלך השנה באיומים או שהוטל עליהם חרם וכ-8 הותקפו באלימות.

 

מעל שני שליש מהתלמידים: למורים לא איכפת

בנושא מאמצי בתי הספר לעודד את התלמידים להיות מעורבים חברתית ואזרחית, לעזור בפעילות התנדבותית ולקחת חלק בתנועות נוער או במסגרות אחרות של מעורבות חברתית, קיבלה כרמיאל 55%, טיפה יותר מהשיעור הממוצע בארץ (54%). הציון שקיבלה מערכת החינוך כאן בנושא קידום הסובלנות כלפי האחר והשונה, הוא 71%.

בתחום יחסי הקירבה והאכפתיות בין התלמידים לצוות ההוראה, 56% מהתלמידים ציינו כי יש להם יחסים קרובים וטובים עם המורים, נתון נמוך משמעותית מהממוצע הארצי שעמד על 65%. רק 15% מהתלמידים הסכימו לשוחח עם מורה כשעצוב להם ורק 30% חשבו שהמורים מגלים איכפתיות מהם מעבר לנושא הלימודי ושחשוב להם איך הם מרגישים. המשמעות היא שכ-70% מהתלמידיםמעל שני שליש, סברו כי למורים לא ממש איכפת מהם מעבר לעבודתם המקצועית.

בנושא הגיוס לשירות צבאי, בשנת תשע״ב (2011-12) עמד שיעור המתגייסים מקרב בוגרי בתי הספר בכרמיאל על 89% אצל הבנים, ירידה משיעור גיוס של 97% שנתיים קודם לכן. שיעור הגיוס בתשע״ב עמד על 81% אצל הבנות, שם דווקא נרשמה עלייה עקבית במשך שנתיים.

רק שליש מהתלמידים נהנים מהלימודים

במדד הנשירה, בין השנים 2013-2015 חלה ירידה במספר הנושרים מקרב התלמידים בכרמיאל. בשנה״ל תשע״ה, 81% מהתלמידים התמידו וסיימו את כיתה י״ב, שיעור דומה לממוצע הארצי. זאת בהשוואה ל-79% בשנה שקדמה לה. המדד אינו כולל תלמידים שנשארו כיתה, עזבו את הארץ, עזבו להתגורר ביישוב אחר, תלמידים שנפטרו, או תלמידים שלמדו במוסדות הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה, הרווחה והדתות.

על השאלות לגבי סקרנות ועניין בלמידה, ענו התלמידים כך: 38% הרגישו סקרנות ועניין בלמידה, 32% נהנו מהלימודים בבית הספר ו-52% ענו שהם מאמינים כי הלימודים מקנים להם ידע רב וחשוב. כלומר: רק כשליש מהתלמידים נהנים מהלימודים, ורק כמחצית מהם לא חושבים שהם מרוויחים תועלת מבית הספר. מדובר בשיעורים הנמוכים מהממוצע הארצי

כתבה מעניינת:

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. צילום: דרור מילר

אורט בראודה: 8 בכירים משתכרים 6 ורבע מיליון ש״ח בשנה

שתפובתוך שנה אחת עלה מספר בעלי השכר הגבוה במכללה האקדמית להנדסה משלושה לשמונה. מכללת בראודה: …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.