Array
(
  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 6838
    )

  [photographr] => Array
    (
      [0] => תמונת ארכיון
    )

  [_photographr] => Array
    (
      [0] => field_526e88dd85757
    )

  [journalist] => Array
    (
      [0] => מערכת זהר.נט
    )

  [_journalist] => Array
    (
      [0] => field_526e890585758
    )

  [youtube] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_youtube] => Array
    (
      [0] => field_5309e571a1762
    )

  [youtube2] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_youtube2] => Array
    (
      [0] => field_5371dcbebf175
    )

  [catcolor] => Array
    (
      [0] => #000
    )

  [_catcolor] => Array
    (
      [0] => field_5301f6811eafe
    )

  [catimage] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_catimage] => Array
    (
      [0] => field_53034084449ad
    )

  [slide_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => הפסטיבל
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל. התנועה פנתה לראש העיר עדי אלדר, כדי לקבל הבהרות על רקע החשש להתנהלות בלתי תקינה לכאורה בעמותה העירונית פסטיבל מחולות כרמיאל, כמו התקשרות עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים * עמותת הפסטיבל: התנועה לאיכות השלטון פועלת בניגוד לאג’נדה שלה, מבלי לבדוק את אמיתות הדברים
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 79
    )

  [post_views_count] => Array
    (
      [0] => 799
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 440
    )

  [essb_cached_image] => Array
    (
      [0] => https://zhk.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/02/9795.jpg
    )

  [rank_math_description] => Array
    (
      [0] => התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל. התנועה פנתה לראש העיר עדי אלדר, כדי לקבל הבהרות על רקע החשש להתנהלות בלתי תקינה לכאורה בעמותה העירונית פסטיבל מחולות כרמיאל, כמו התקשרות עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים * עמותת הפסטיבל: התנועה לאיכות השלטון פועלת בניגוד לאג’נדה שלה, מבלי לבדוק את אמיתות הדברים
    )

  [rank_math_focus_keyword] => Array
    (
      [0] => הפסטיבל
    )

  [rank_math_robots] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:0:"";}
    )

)
התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל
התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל

התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל

שתפו

התנועה פנתה לראש העיר עדי אלדר, כדי לקבל הבהרות על רקע החשש להתנהלות בלתי תקינה לכאורה בעמותה העירונית פסטיבל מחולות כרמיאל, כמו התקשרות עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים * עמותת הפסטיבל:  התנועה לאיכות השלטון פועלת בניגוד לאג’נדה שלה, מבלי לבדוק את אמיתות הדברים

 

בעקבות מידע שהגיע לידי התנועה הנוגע להתנהלות בלתי תקינה, לכאורה, של העמותה העירונית פסטיבל מחולות כרמיאל, פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש העיר, עדי אלדר, בבקשה לקבלת הבהרות ותשובות הנוגעות לתיקון הליקויים וחשש להמשך פעילות בלתי תקינה.

בשנת 2014 פורסם דוח מבקר המדינה לעניין ניהול אירועים וחגיגות ברשויות מקומיות אשר בחן, בין היתר, את התנהלותה של העמותה העירונית. הדוח קבע כי לא נקבעו הנחיות ונהלים לצורך תכנון, אישור והפקת הפסטיבל, לרבות תקציב האירוע ובחירת הספקים ונותני השירות.

כמו כן, צוינו בין היתר בדוח מספר ליקויים בהתנהלות העמותה, ובאופן נקודתי צוינו הליקויים הבאים: העמותה שילמה מאות אלפי שקלים לספקים ונותני שירות ללא הגדרת מטרות ההתקשרות והשיקולים לבחירת נותני השירותים, וללא פנייה מתועדת לקבלת הצעות מחיר; לא נוהלו פרוטוקולים המתעדים את תהליך ההתקשרות; לא תועדו הליכי בחירת האמנים, ולא נקבעו אמות מידה ומגבלות כספיות על ההתקשרויות… בדוחות הכספיים של העמותה לא הוצגו ההכנסות וההוצאות השנתיות בפועל, הנוגעות לקיום הפסטיבל, לעומת הסכום שהוקצה; בתקציב שהוקצה לקיום פסטיבל המחולות צוינו אומדני יתר של הכנסות צפויות והוצאות צפויות נמוכות מההוצאות בשנים הקודמות, וזאת ללא אישורים התומכים באומדנים; העמותה הסתירה נתונים בדוחות שצירפה לבקשתה לתמיכה כספית ממשרד ממשלתי; העמותה צברה גירעונות כספיים, והכספים שהוקצבו לכיסוי הגירעונות שימשו לכיסוי ההוצאות השוטפות. עיריית כרמיאל היא שכיסתה את הגירעונות, והשתתפותה בתקציב השוטף של העמותה הלכה וגדלה; למרות הגירעונות האמורים, חילקה העמותה אלפי כרטיסים ללא תמורה, רובם המוחלט לבעלי תפקידים בעיריית כרמיאל. הכרטיסים חולקו ללא נוהל בעניין ומבלי שהוקמה וועדה העוסקת בנושא, כנדרש בחוזר מנכ”ל משרד הפנים.

לאחרונה הגיעה לידי התנועה פנייה הנוגעת להתנהלות העמותה. מתוך פנייה זו עולה כי גם לאחר פרסום הדוח לא תוקנו כל הליקויים האמורים בו. בין הליקויים אשר לא תוקנו, העמותה ממשיכה להתקשר עם ספקים באופן הנוגד לכאורה את חובת המכרזים.

נוכח כך, מבקשת התנועה לאיכות השלטון מהעירייה להשיב האם תוקנו הליקויים עליהם הצביע המבקר, האם מונה צוות לתיקון הליקויים, בהתאם להוראות חוק מבקר המדינה והאם נתקבלו על ידי הצוות החלטות.

עו”ד תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון: “עיריית כרמיאל, כמו כל רשות אחרת בישראל, מחויבת על פי חוק להציג את הפעולות אשר עשתה כדי לקיים את המסקנות החמורות שמצא מבקר בהתנהלותה. בשבועות האחרונים התקבלו אצלנו ראיות לפיהן מסתמן לא רק שלא קיימה עיריית כרמיאל את חובתה על פי חוק – אלא, לכאורה, גם ממשיכה לפעול בניגוד לכללי המנהל התקין. אנו תקווה כי עיריית כרמיאל תשיב במהרה, ותשים סוף להתנהלות שאינה תקינה”.

תגובת עמותת פסטיבל מחול כרמיאל: “בהמשך להודעת התמוהה של התנועה לאיכות השלטון… מסתבר כי התנועה לאיכות השלטון פועלת בניגוד לאג’נדה שלה. העמותה שלחה מכתב לראש העיר ב-29.1.15 ובמקביל, בלי להמתין להתייחסותו, שלחה את הידיעה לעיתונות – אכן דוגמא להתנהלות שלטונית איכותית!

“מה עוד שאף אחד בתנועה לא טרח לבדוק את אמיתות הדברים. להלן העובדות:

“בינואר 2014 פורסם דו”ח מבקר המדינה בעניין הפקת אירועים בשלטון המקומי. במסגרת הדו”ח נבדקה עמותת פסטיבל מחולות כרמיאל. דו”ח הביקורת מתייחס לשנים 2010-2012. כבר בשנת 2013 עוד טרם פורסם הדו”ח שינתה העמותה נהלים, קלטה גזבר חדש שהוא רו”ח בהכשרתו וקיימה הליך התייעלות.

“העמותה אימצה את דו”ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר  מר עדי אלדר וכמתחייב בחוק.

“ב- 26.1.14 הקימה הנהלה העמותה ועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ”ל העמותה כמתחייב בחוק .

“ב- 13.2.14 התקיימה ישיבת הועדה והוכן דו”ח תיקון ליקויים  כולל חלוקת אחריות לביצוע.

“ב- 30.3.14 אישרה הנהלת העמותה את דו”ח תיקון הליקויים.

“ב – 1.4.14 נשלח כל החומר למשרד מבקר המדינה כולל פרוטוקולים ודו”ח תיקון הליקויים.

“העמותה מפיקה את אחד מאירועי התרבות החשובים ביותר בישראל. מידי שנה למעלה מ-250,000 מבקרים מגיעים להיות חלק מפסטיבל המחול מהגדולים בעולם!

“נראה כי המכתב והפנייה לתקשורת בוצעו על ידי התנועה לאיכות השלטון, ללא בדיקה של העניין ונדמה, לכאורה, שהדבר נעשה על סמך תלונה של אדם שהוא “מטריד סידרתי” בכל הנוגע לפסטיבל מחול כרמיאל, שכן נמצא דמיון רב בין פניותיו החוזרות ונשנות ובין חלק מהדברים בפניה זו.

“עיריית כרמיאל ועמותת הפסטיבל ימשיכו לנהוג כחוק ועל פי כללי המינהל הציבורי התקין. להזכירכם עיריית כרמיאל מקבלת בכל שנה את פרס הניהול התקין מידי שרי הפנים והאוצר”.

כתבה מעניינת:

אמבולנס מדא מגן דוד אדום

מזעזע: קשיש נפל אל מותו בכרמיאל

שתפומאת גיל דובריש אירוע מזעזע בכרמיאל: ביום רביעי האחרון בשעות הצוהריים, נפל אל מותו מגובה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *