ועדת הביקורת: חלק מהליקויים שנמצאו בשנים קודמות טרם טופלו

שתפו

הוועדה בראשותו של משה קונינסקי דנה בממצאי הדוחות 2008-2010, שכללו בין השאר ביקורת על התנהלות בית האבות בראט ועמותת הפסטיבל. העמותות בתגובה: ההערות טופלו כבר מזמן

 

יו”ר ועדת הביקורת, משה קונינסקי, הציג בישיבת המועצה האחרונה דוח שהכיל סיכומים והמלצות על ביקורות שנעשו בין השנים 2008-2010. המלצות ועדת הביקורת שנמסרו לחברי המועצה, כללו בין השאר דרישה מפורשת מהנהלת עמותת בית האבות בראט ועמותת הפסטיבל להתייחס לדרישות תיקון והליקויים שחלקם לא טופלו גם עד שנת 2012 ואולי אף מאוחר מכך, כך לדברי קונינסקי. עמותת הפסטיבל ועמותת בראט נדרשות בהתאם למסוכם לעדכן ולדווח כיצד הם טיפלו בליקויים או יטפלו בהם תוך חודש ימים מקיום ישיבת מועצת העיר.

בישיבת ועדת הביקורת השתתפו יחד עם משה קונינסקי, גם איתן וידר  חבר הוועדה, מנחם טפר מנכ”ל העירייה ויוסי אבן צור מבקר העירייה.

יו”ר הוועדה משה קונינסקי ביקש לברך את הנוכחים, ציין כי “זו ישיבה היסטורית שכן הוועדה לא התכנסה מזה למעלה מ-6 שנים”. הוא הדגיש כי הוא  רואה בוועדת הביקורת כלי עבודה ניהולי בעל חשיבות רבה וכי ביקורת היא אמצעי בונה ומשפר ולא הורס. הוא מתח ביקורת וציין כי לצערו, כנראה שהיו סיבות בעבר לאי כינוס הישיבה, חלקן אובייקטיביות וחלקן אולי סובייקטיביות.

עוד הוסיף קונינסקי כי מטרות הוועדה לעיין בצורה מעמיקה בדוחות הביקורת, לא רק של מבקר הפנים, אלא גם של ביקורות חיצוניות על העירייה וגופי הסמך העירוניים. משה הדגיש בפני החברים על חסיון המידע בישיבות ועל האיסור בחשיפת פרטי תוכן הביקורות ודיוני הועדה עד אשר ידונו ויוצגו בפני מליאת המועצה. הוועדה תדון בישיבות בממצאים ותציע למועצה כיצד לטפל בממצאים.

בית אבות בראט: משה קונינסקי הציג את ממצאי דוח הביקורת לשנת 2008 בנושא בית אבות בראט, שעל-פי הנתונים גורר גרעון מצטבר. עיקרי ממצאי הביקורת כפי שהוצגו בדוח: “העמותה צברה גרעון בסך 1,243,263 ש”ח עד לסוף שנת 2007. על העמותה לתת את דעתה לצמצום הגרעון הנ”ל ולכלכל את פעילותה תוך שמירה על איזון תקציבי. בהכנת התקציב של בית האבות יש להציג לצד הסכומים המוצעים בתקציב את הסכומים שהוצאו או שהתקבלו בפועל אשתקד (ביצוע בפועל) כמספרי השוואה. על העמותה להקים ולהסתייע בפעילותה בוועדות הנהוגות בד”כ בארגונים ציבוריים כמו ועדת כספים, כוח-אדם, ביקורת וכדומה. וזאת בנוסף לוועדות המקצועיות המתחייבות מאופי המוסד… יש לבדוק את חיובי הארנונה של “בית-האבות” מאז היווסדה. נראה שיש לעדכן את החיובים הנ”ל ולדרוש את הפרשי העבר. בהתקשרויות השונות שנעשו ע“י בית האבות” לא הייתה הקפדה על ישום הנוהל הפנימי בנושא התקשרויות עם ספקים/נותני שירותים במיוחד, בהפעלת הליך המכרז הפומבי במקרים שהיה ראוי שייושם, אין הקפדה על חתימות כנדרש על כל הסכם/חוזה – דהיינו חתימת שני מורשים בצרוף חותמת העמותה… בחלק מן ההתקשרויות העמותה גילתה גמישות מופלגת בביצוע שינויים חד צדדיים בהסכמים לרעת העמותה”.

מבקר העירייה הציע לפנות לעמותה ולבקש הבהרות האם הליקויים תוקנו.

המלצת הוועדה למועצת העיר: הואיל ועד 2012 ויתכן גם נכון להיום לא תוקנו הליקויים של בית האבות על פי דו”ח רשם העמותות, מומלץ לעירייה לדרוש מהעמותה דו”ח מעודכן על תיקון הליקויים. הדיווח הממוסמך של הנהלת בית האבות יוצג בפני ועדת הביקורת ומבקר העירייה יחווה את דעתו על יישום הביצוע .

עמותת פסטיבל המחולות – עיקר ממצאי הביקורת שנערכה ע”י אגף החשב הכללי:

– העמותה העבירה בשנת 2008 סך 400 אלף ש”ח לעמותה בשם כרמון עמותה לאומנות מחול בישראל. רו”ח מציין שהעמותה שמשה בעצם כ”עמותת צינור“ והיא לא הגישה ולא כללה בדוחות הביצוע לשנת 2007 את התמיכה או הביצוע עבור 400 אלף ש”ח שהועברו לעמותה הנ”ל. העמותה בתגובתה ציינה שההעברה הנ”ל בוצעה בהוראה מפורשת של שרת החינוך  ובהתאם לדרישתה.

סעיפים נוספים בדוח: בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק של העמותה אינם תואמים את בעלי הזכות החתימה לפי תקנון העמותה. מורשי החתימה מונו בהתאם לתקנון; “העמותה טרם מינתה את כל חברי ועדת הביקורת“ – מונו חברי ועדת הביקורת כנדרש; אין בעמותה נהלים כתובים המסדירים את כל פעילויות העמותה, בתחומי כוח אדם, התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים וכו’. העמותה נמצאת בהליך כתיבת נהלים; “לא קיימת ועדה להשמדת כרטיסים, כמו כן לא נשמר העמותה תיעוד של ההתחשבנות בגין הדפסת, מכירת והשמדת כרטיסים”. טרם הוקמה הוועדה הנ”ל; “העמותה רושמת את הכנסותיה ממכירת כרטיסים בנטו ללא רישום נפרד בספרים לעמלות ששולמו“. יתוקנו בדוחות הכספיים הבאים.; בעמותה לא קיים שעון נוכחות ולא קיים רישום ומעקב אחר נוכחות עובדים. לא תוקן.
לדברי קונינסקי, “העמותה נמצאת בגרעון מצטבר גם כיום, העמותה נתמכת ע”י העירייה בתקציבה השוטף. בדוחות 2010, 2011 אין תיקון של חלק גדול של הליקויים, כפי שמציין המבקר… לפני כ-4 חודשים פורסם דו”ח מבקר המדינה לשנת 2013 על העמותה וחלק ניכר של הליקויים חוזר על עצמו. בדו”ח 2012 דווח כי 4 ליקויים מתוך 7 שהיו טרם תוקנו”.

הוועדה מאמצת את המלצת המבקר… חברי הועדה מבקשים לדרוש מהנהלת עמותת הפסטיבל דיווח על ביצוע כל המלצות הביקורות משנים 2008-2013 וביניהן ביקורת מבקר המדינה לשנת 2013.

מעמותת הפסטיבל נמסר כי מרבית ההערות טופלו.

אלכס פלד שעומד בראש עמותת בראט מסר בתגובה: “לפי בקשת העמותה מבקר העירייה ביצע לפני שש שנים ביקורת לפעילות העמותה. נבדקו הנושאים הכספיים, הניהוליים, הסטטוטוריים, כ”א ועוד. הוכן דוח ע”י מבקר העירייה והוגש לעמותה למתן התייחסות. בשנת 2009 נכתב מכתב למבקר שבו צויין שרוב הליקויים בהתאם להערותיו הבונות תוקנו. בשנת 2010 הייתה פניה של מנכ”לית העירייה חנה קובל, בנושא דוח המבקר, בתור יו”ר השבתי לה שהעמותה ביצעה ותיקנה את כל ההערות של המבקר. כמו כן זומנתי לישיבת מועצה בשנת 2012 ע”י ראש העיר לענות לשאלות ועדת הביקורת. אין לי מושג על מה ולמה פונים אלינו היום שוב. בלי כל קשר, העמותה שלנו מבוקרת בצורה מקצועית לגבי כל הנושאים ע”י מספר גופים כגון משרד הבריאות, רשם העמותות ואף מס הכנסה. את כל הביקורות לעומק עברנו בהצלחה, היום עמותת בראט היא עמותה למופת שאת דרך הניהול שלה מעתיקות עמותות אחרות הדומות לנו”.

כתבה מעניינת:

רכבים טעינה חשמלית

גיל הרכבים הממוצע בכרמיאל – כ-7 וחצי שנים

שתפוכרמיאל מדורגת במקום טוב באמצע, הרחק מקלאנסווה ובית עילית אבל גם לא קרובה אל רמת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *