Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1439463073:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 10012
    )

  [taq_review_button_text] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_button_size] => Array
    (
      [0] => medium
    )

  [taq_review_button_shape] => Array
    (
      [0] => square
    )

  [taq_review_button_color] => Array
    (
      [0] => #c7c7c7
    )

  [taq_button_icon] => Array
    (
      [0] => fa fa-check
    )

  [taq_review_button_type] => Array
    (
      [0] => flat
    )

  [taq_review_button_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_title] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_position] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_style] => Array
    (
      [0] => stars
    )

  [taq_review_summary] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_total] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_meta] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_author] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_share] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_related] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_check_also] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_sidebar_pos] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [tie_sidebar_post] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_post_head] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_post_slider] => Array
    (
      [0] => 184
    )

  [tie_googlemap_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_video_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_video_self] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_embed_code] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_m4a] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_mp3] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_oga] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_soundcloud] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_banner_above] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_banner_below] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_posts_num] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [post_color] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [post_background] => Array
    (
      [0] => a:6:{s:3:"img";s:0:"";s:5:"color";s:0:"";s:6:"repeat";s:0:"";s:10:"attachment";s:0:"";s:3:"hor";s:0:"";s:3:"ver";s:0:"";}
    )

  [_wp_old_slug] => Array
    (
      [0] => 10011
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 1139
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => מכרזים בכרמיאל
    )

  [_yoast_wpseo_title] => Array
    (
      [0] => חדשות כרמיאל - מכרזים בעיריית כרמיאל
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => ועדת המכרזים תפעל לפתיחת ספר הספקים של העירייה
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 60
    )

  [essb_cached_image] => Array
    (
      [0] => https://zhk.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/07/ff.jpg
    )

  [rank_math_title] => Array
    (
      [0] => חדשות כרמיאל - מכרזים בעיריית כרמיאל
    )

  [rank_math_description] => Array
    (
      [0] => ועדת המכרזים תפעל לפתיחת ספר הספקים של העירייה
    )

  [rank_math_focus_keyword] => Array
    (
      [0] => מכרזים בכרמיאל
    )

  [rank_math_robots] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:0:"";}
    )

)
עו"ד קורן נוימרק ורותם בז'רנו

ועדת המכרזים תפעל לפתיחת ספר הספקים של העירייה

שתפו

יוזמה חדשה ומשותפת של חברי מועצת העיר – עו”ד קורן נוימרק מהליכוד ורותם בז’רנו מסיעת מהפך, נועדה לרענן נהלי העבודה של ראשי המינהלים בנושא פרסום מכרזים וליצור שקיפות מלאה

מאת גיל דובריש

שיתוף פעולה יחודי בין קואליציה ואופוזיציה בוועדת המכרזים, נועד לגרום לשקיפות מלאה בתהליך פרסום המכרזים של עיריית כרמיאל. בישיבת ועדת המכרזים שהתקיימה ביום ראשון, העלו עו”ד קורן נוימרק נציג הליכוד בקואליציה ורותם בז’רנו, חבר סיעת המהפך מהאופוזיציה, הצעה לשפר ולרענן את נהלי העבודה בפרסום מכרזי העירייה. יו”ר הוועדה שולה כהן אמרה כי היא נוטה לקבל את היוזמה, קיבלה את ההמלצה והודיעה כי הוועדה תפעל לרענן את הנהלים מול ראשי המינהלים והמחלקות השונים בעירייה.

על-פי חוק, כל מכרז זוטא היוצא מהמינהלים השונים בעירייה, בסכומים שנעים בין כ-120 אלף ש”ח ועד לכ-680 אלף ש”ח, מחוייב בקבלת הצעות מחיר מספקים שונים. מדובר בכל מכרז שמוציאים המינהלים בסכומים אלה, ובהם פרוייקטים של בינוי, בחירת חברת הסעות, רכישת ציוד משרדי, ריהוט, ועוד שירותים שונים. בכל שנה מתבצעים מכרזים בשווי מיליוני שקלים באופן מצטבר.

מכרזי זוטא אלה, אינם מחוייבים בפרסום בעיתונות, בשונה מהמכרזים הגדולים יותר. ראש מינהלים בעירייה מחוייבים לפנות לארבעה או שישה ספקים (תלוי בגובה המכרז) הנמצאים ברשימת הספקים המורשים של העירייה ולקבל מהם הצעות מחיר, כאשר ועדת המכרזים היא זו שבוחנת את ההצעות השונות ותפקידה לבחור בספק המתאים ביותר. בדרך כלל גם נבחר הספק שמגיש את ההצעה הנמוכה ביותר, וזאת על-פי המלצות משרד הפנים, מטעמי חיסכון בעלויות.

בשבוע האחרון יזמו עו”ד קורן נוימרק ורותם בז’רנו מהלך משותף שנועד להביא לשקיפות מלאה בתהליך הגשת הצעות המחיר. לטענת השניים, החברים בוועדת המכרזים שבראשה עומדת שולה כהן, סגנית ראש העיר, הרוב המוחלט של המכרזים בעירייה הם מכרזי זוטא, כאשר החוק מאפשר לכל ספק הכלול ברשימת הספקים המורשים של הרשות המקומית, להגיש הצעה לכל מכרז היוצא לפועל.

לטענת רותם בז’רנו, “קיימת רשימה גדולה של ספקים מורשים, אבל בפועל, ראשי מינהלים שולחים את מכרז הזוטא למספר ספקים בלבד. למעשה, החשיפה למכרז מתבצעת אך ורק על ידי פנייתם לספקים. לדעתנו, כיום יש קבוצה מצומצמת למדי של ספקים העובדים מול המינהלים השונים”.

בז’רנו מוסיף ואומר: “הפנייה למספר ספקים מצומצם, גורמת מראש למצב שבו אין תחרות חופשית מספקת ואין חשיפה גדולה לכל הספקים ברשימה. נוצר מצב שבו אין שוויוניות, משום שלא כל הספקים מקבלים את ההזדמנות השווה להגיש הצעת מחיר. בעצם רק מי שפונים אליו – יודע על המכרז. לפיכך חסרה שקיפות בתהליך פרסום המכרזים”.

נושא נוסף שהשניים מבקשים לזרז הוא עדכון ספר הספקים המורשים החדש, אשר לדברי עו”ד נוימרק ובז’רנו לא השתנה מזה זמן רב. עו”ד קורן נוימרק אומר כי “אין ספק שיש צורך להוסיף ספקים רבים וחדשים לרשימה הקיימת ובכך להיטיב הן עם הספקים והן עם הציבור. אני רוצה לציין כי ועדת המכרזים בראשות שולה כהן, נפגשת אחת לשבוע בעבודה קשה ומאומצת ועושה מלאכתה נאמנה, אולם יש מקום לשפר ולייעל את פעילות הוועדה. לאחרונה פירסמנו באמצעות רשת הפייסבוק, טופס בקשה לבעלי העסקים בכרמיאל שבו הם מוזמנים למלא את פרטיהם ופרטי העסק שלהם ולבקש להצטרף לרשימת הספקים המורשים. עד היום פנו כ-60 בעלי עסקים ועוד היד נטויה”.

בז’רנו: “עיריית כרמיאל מחוייבת אחת לשנה להוציא מכרז לעדכון רשימת הספקים המורשים, על מנת לאפשר לכל ספק שרואה לעצמו לנכון, להעניק שירותים לעירייה. ככל הזכור לי מאז התחלת הקדנציה, לא עודכנה רשימת ספקים חדשה, אם כי ידוע לי שהתהליך נמצא כעת בשלב הכנת המכרז לספר הספקים החדש”.

עו”ד נוימרק מחזק את דברי בז’רנו ומוסיף: “החוק בעניין מכרזים קובע כי יש לעדכן את ספר הספקים של העירייה בכל שנה. כיצד יידע הספק כי קיים בגלל מכרז, אם אין מיידעים אותו? לכן מתבקש לעשות שימוש באמצעים הטכנולוגיים הפשוטים הקיימים היום כדוגמת דואר אלקטרוני, כך שניתן יהיה לפנות לכלל הספקים הרשומים בלחיצת כפתור אחת, ליצור תחרות בריאה ולהשיג מחירים טובים יותר למען קופת הציבור”.

השניים מציעים לשנות את דפוס העבודה הקיים: “אנחנו שואפים לכך שראשי המינהלים ישלחו לוועדת המכרזים את הבקשה הכללית של המכרז, הוועדה תיקח על עצמה לחשוף את פרטי המכרז בפומבי, באמצעות הפייסבוק והדואר האלקטרוני. המטרה היא לדאוג לשקיפות מלאה ולתת הזדמנות שווה לכל ספק מורשה להשתתף ולהגיש הצעת מחיר. זו דרך קלה ופשוטה לפרסם את המכרזים, ללא שום עלות נוספת לעירייה. צעד נוסף הוא פרסום ברשתות החברתיות של טופס פנייה המיועד לספקים שרוצים להצטרף לרשימת הספקים המורשים”.

מדוברת העירייה לביאה שלו-פישר נמסר: “עיריית כרמיאל פתוחה לכל הצעה המועלית על ידי חברי מועצת העיר. הנושא אותו אתה מזכיר, עלה בישיבת ועדת המכרזים האחרונה ואושר לביצוע על ידי חברי הועדה והעומדת בראש ועדת המכרזים סגנית ראש העיר שולה כהן”.

כתבה מעניינת:

זירת פיגוע הטרור בכרמיאל צילום דוברות המשטרה

המשטרה שיחררה בני משפחת המחבל: "אין ראיות"

שתפוגוברת ההערכה כי המחבל מכפר נחף שביצע את פיגוע הטרור המחריד בכרמיאל, פעל על דעת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *