חריגות ברמת הקרינה האלקטרומגנטית מרשת החשמל במוסדות חינוך בכרמיאל

חריגות ברמת הקרינה האלקטרומגנטית מרשת החשמל במוסדות חינוך בכרמיאל

שתפו

במספר מוסדות, בעיקר בבתיה”ס אורט כרמים ופסגות נמצאו חריגות עד פי 10 ויותר מהמותר על פי התקנים. סוג זה של קרינה הוגדר ע”י ארגון הבריאות העולמי כ”מסרטן אפשרי”.  העירייה: אנחנו הזמנו את הבדיקות, פועלים ליישום הדו”ח

חריגות גדולות ברמת הקרינה האלקטרומגנטית מרשת החשמל, נמצאו בבדיקה שנערכה במהלך חודש יוני במוסדות חינוך בכרמיאל. בין השאר העלתה הבדיקה שיעורים חריגים עד פי 10 מהמותר בחדרים וכיתות שבהם יש שהייה רצופה של תלמידים. רמת השדה המגנטי האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס, וערכים העולים על ל-4 מיליגאוס, נחשבים למסוכנים לכאורה. ניתנו הנחיות למגן את המקומות מפני הקרינה או להקפיד על מרחק סביר של התלמידים ממקורות הקרינה – במקרה זה ארונות חשמל.

הפרוייקט הנרחב לבדיקות קרינה מרשת הסלולר (RF) וקרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל (ELF) במוסדות חינוך, מבוצע וממומן ע”י איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. הבדיקות מבוצעות בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד החינוך, בנוגע להשלכות בריאותיות ובטיחותיות הנובעות משילוב ציוד תקשורת והתקנים שונים במוסדות חינוך.

את הבדיקות מבצע מהנדס האיגוד והממונה על תחום קרינה ורעש, אבירם גוטליב. עם סיום הבדיקה בכל בית ספר הוגש דו”ח להנהלת המוסד ולרשות המקומית, הכולל במקרה הצורך, המלצות לדרכים ואמצעים להפחתת הקרינה. נמסר כי העירייה אימצה את הדו”ח ופועלת לפי ההנחיות שבו. יצויין כי לא נמצאה שום חריגה ברמת הקרינה הסלולרית במבנים שנבדקו, וכי הבעיות שנמצאו קשורות לקרינה האלקטרומגנטית מרשת החשמל בלבד.

אורט כרמים: השיא – עד 45 מיליגאוס 

בביה”ס אורט כרמים נמצאו חריגות ברמת הקרינה האלקטרומגנטית הן בחטיבה העליונה והן בחטיבת הביניים.

בחטיבה העליונה נרשמו חריגות רבות כמעט בכל החדרים שנבדקו. באחת הכיתות עוצמת השדה המגנטי עמדה על 15-37 mG (מיליגאוס) ובבדיקה שניה באותו חדר במיקום שונה, נמצאו 10-12 mG. מקור הקרינה הוא ארון חשמל הגובל בכיתה. לאור החריגה, על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה יש לשמור על מרחק של מטר מהקיר הגובל עם ארון חשמל, במידה ולא ניתן לעשות זאת, יש למגן קיר זה.

בכיתה נוספת באותו מבנה, הגובלת בארון חשמל, נרשמו ערכים של 30-40 מיליגאוס. גם בבדיקות נוספות שנערכו במרחק רב יותר מארון החשמל, עדיין נרשמה חריגה (5-8 מיליגאוס במרחק מטר). ההנחיות הן למגן את הקיר הגובל בארון החשמל. חריגות נמצאו גם בעמדת מחשב במרכז אחזקה – אך שם אין שהייה של תלמידים ולפיכך אין הנחיות מיגון.

גם בחטיבת הביניים של אורט כרמים נמצאו חריגות משמעותיות, כך למשל נרשמו שיעורים של 15-25 מיליגאוס, עד פי 6 מהמותר, בספסל ישיבה צמוד לקיר בקומה השניה, וניתנה הנחייה להזיז את הספסל למקום אחר. 10-15 mG נמצאו בעמדת המודיעין בכניסה לחטיבת הביניים וגובלת בארון חשמל – ניתנה הנחייה להעתיק את מיקום העמדה לצד השני. 7-10 mG נמצאו בכיתת מקלט שבה שוהים תלמידי וניתנה הנחייה לבטל את עמדת התלמיד הקרובה למקור הקרינה. חריגות נוספות עד 8 mG נמצאו בבדיקות בחדרים נוספים שבהם שוהים עובדי ביה”ס.

בביה”ס כרמים נערכה בדיקה גם בכיתה לחינוך מיוחד גפן, שם נרשם שיעור שיא של 30-45 mG בעמדת מחשב הגובלת בארון חשמל, ונמסר כי יש לבטל עמדה זו או לחילופין לדאוג למיגון מתאים. 8-12 מיליגאוס נמצאו בעמדת המורה, כאשר מקור הקרינה הוא ארון חשמל הצמוד ללוח. ההנחייה היא לבצע מיגון.

אורט פסגות: חריגות בחטיבות

גם באורט פסגות אותרו חריגות ברמת הקרינה האלקטרומגנטית. בחדר השרת בחטיבה העליונה נמצאה חריגה קיצונית – שם הערכים קפצו ל-30 עד 40 mG, עד פי 10 מהרמה המותרת. לאור החריגה, הנחיות המשרד לאיכות הסביבה הן להרחיק את מערכת האל-פסק למרחק של 50 ס”מ מהגוף. ערך הכפול מהמותר נרשם במעבדת הביולוגיה – בעמדה הגובלת בארון חשמל נמצאו ערכים של 7-9 mG. ההנחיות במקרה זה הן לשמור על מרחק של 60 ס”מ ממקור הקרינה. באותו מבנה, במשרד היועצת נמצאו ערכים של 4-6 mG, מעט מעל המותר.

חריגות גדולות נמצאו גם במבנה המשמש את החטיבה התחתונה, 30-40 mG בארון חשמל הגובל באחת הכיתות. על-פי ההנחיות יש למגן את הלוח בכיתה. בחדר עבודה נוסף במבנה נרשמו 6-8 mG – אך שם אין שהייה של תלמידים.

חריגות גם בביה”ס הורוביץ לשעבר

שיעורים חריגים נמצאו גם במוסדות חינוך הפועלים כיום במבנים של ביה”ס אורט הורוביץ לשעבר.

בביה”ס הטכנולוגי עתיד אותרו שתי חריגות שבהן נרשמו עד 10 מיליגאוס – בקיר בחדר מכונאות רכב, הצמוד לארון חשמל, שם ניתנה הנחיה לשמור מרחק של מטר מהקיר והחריגה השניה – בכניסה לאחת הכיתות בקומה השלישית, מקום שבו לא ניתן לשבת. כמו כן בחדר העיבוד השבבי נרשמו בבדיקה 5 mG וחל איסור לשהות במרחק של פחות ממטר מהקיר הצמוד לארון החשמל. בשני מקומות נוספים נמצאו עד 5 mG אך שם אין שהייה רצופה של תלמידים. בתיכון נוה אורה הפועל גם הוא במבנה של אורט הורוביץ לשעבר, נרשמו 10 mG במסדרון בית המנהל, ונמסר כי בעת שהייה קבועה במקום יש לשמור על מרחק של מטר וחצי מארון החשמל הראשי.

גני הילדים: שלושה גנים בעייתים

בגני הילדים שנבדקו בחודש יוני בכרמיאל נמצאו בסך הכל תוצאות משביעות רצון, למעט כמה בעיות נקודתיות בשלושה גנים.

בגן הראל ברחוב חטיבת הראל בשכונת רבין, נמצאו עד 4 mG הבוקעים מארון חשמל המוצב בכניסה לגן. לא מדובר בערך חריג, אך קיימת המלצה להזיז את הכיסא והשולחן הנמצאים ליד הארון ולשמור על מרחק העולה על מטר בעת שהייה קבועה. בגן מורן ברחוב נתיב הלוטוס, נמצאו שיעורים של 7-10 מיליגאוס בשתי נקודות, בקירבת ארון החשמל הנמצא בכניסה לגן. ההנחיות הן לשמור על מרחק של מטר לפחות מהארון – כפי שנשמר עד עכשיו. בגן מכבי בשכונת רבין, נרשם ערך של 4 מיליגאוס ליד ארון חשמל, בגבול המותר – ולפיכך אין לשהות זמן ממושך במרחק של פחות ממטר מארון החשמל המדובר.

שדה מגנטי – עד כמה זה מסוכן?

סביב מתקני חשמל פעילים נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר ע”י ארגון הבריאות העולמי כ”מסרטן אפשרי”. ככל שהזרם העובר במתקן גבוה כן גדל השדה המגנטי שנוצר סביב המתקן.

בישראל כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע וכוללת בעיקר בתי מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשיה.

בהתחשב במידע הקיים בתחום במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי חברות החשמל במדינות אלה, משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של mG 4 כסף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית.

ערך זה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על 2 מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 2 גבוה יותר מזרם בממוצע השנתי.

דוברת העירייה: פועלים ליישום ההמלצות

בעקבות פרסום הנתונים, נמסר ע”י דוברת עיריית כרמיאל לביאה שלו-פישר: “את בדיקות הקרינה יזמה עיריית כרמיאל  שהזמינה מדידת קרינה בגני הילדים מחברת מלר”ז.

מדידות נוספות נערכו על ידי חברת לייף סייבר בהזמנת העירייה מאיגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי ומרכז קרינה מהאיגוד. בסה”כ בוצעו יותר ממאה מדידות כאלה במוסדות חינוך בעיר.

במקום שנמצאה חריגה מהערך שמומלץ על-ידי המשרד להגנת הסביבה – נערכה מדידה נוספת ונמסרו המלצות למניעת חשיפה של הילדים לקרינה מעבר לסף המומלץ.

ההמלצות התייחסו להרחקת הילדים ממקור הקרינה, זאת משום שעוצמת הקרינה יורדת כתלות במרחק בריבוע ממקור הקרינה.

עיריית כרמיאל פעלה ופועלת ליישום ההמלצות.

יש לציין שרשימת הגנים ובתי הספר שמופיעים בשאילתא ובהם נמצאו חריגות אינה מדויקת כלל ועיקר, וזאת משום שקיימת תלות ישירה במשך השהייה במקום, במרחק המדידה ובערך שנמדד.

כפי שציינו, רוב הבדיקות שבוצעו בגנים ובתי הספר תקינות ואלו שנמצאו בהם חריגות, מטופלים ע”י העירייה, בסיוע של חברה מקצועית בתחום.

העיריה רואה חשיבות בשמירה על בריאות ילדינו ואינה מקלה ראש בכל מה שקשור לבקרה שוטפת, במוסדות חינוך”.

כתבה מעניינת:

ביטוח לאומי כרמיאל

לא להיבהל מקולות הנפץ, זה תרגיל

שתפומערכת פורטל זהר.נט תושבי כרמיאל, הערב (רביעי) עשויים להישמע קולות נפץ ותורגש פעילות מוגברת של …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *