מדיניות הפרטיות

שתפו

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון רבים זכר מטעמי נוחות בלבד.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בפברואר 2022

להלן מדיניות הפרטיות של קבוצת זהר, מבית זוהר הצפון פרסום ש. בע״מ המפעילה את פורטל זהר.נט ועיתון זהר הצפון.

אם אינכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, אתם מתבקשים לצאת מיד מהאתר ולהפסיק לעשות כל שימוש בו.

מדיניות הפרטיות מחייבת וחלה בכל כניסה לאתר, העלאת תכנים, או כל שימוש אחר באתר, על-ידי כל אדם, ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה או מכשיר.

אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.           

בכל כניסה לאתר ושימוש בו אתם מסכימים מרצונכם החופשי לקבל את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו במלואה, וכן לשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע באתר.

בכל כניסה לאתר או כל שימוש אחר בו, אתם מתחייבים ומצהירים על כך שגילכם הינו 18 לפחות או שאתם משתמשים באתר באישור אחד ההורים (או אפוטרופוס שאחראי עליכם), ובהסכמתם המלאה למדיניות הפרטיות במלואה.

בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויות, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו, 04-9587111 או במייל [email protected].

יתכן ונבקש שתזינו פרטים במהלך הרשמה או לשימוש בשירותים שונים, פרטים אלה עשויים להישמר במאגרי המדינה שלנו לשימוש למטרות הצעות ושירותים שיעניינו אתכם, יוכלו לעזור לכם.

האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. אתרים אלה אינם תחת שליטתנו או אחריותנו ומסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של אתרים אלה.

שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתרים ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתרים.

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות ייתכן שנעביר מידע אודותיכם, לחברות ולגופים אחרים וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים בארץ ומחוצה לה.

המידע אודותיכם ישמר לאורך תקופת השימוש באתר וכן בהמשך לצורך אספקת השירותים, משלוח הצעות ועדכונים, או כל דיוור אחר, וכן לצורך הגנה ושמירה על זכויותינו המשפטיות, עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש בפורטל.

אתם זכאים לעיין במידע שנאסף אודותיכם בלבד – אם נאסף מידע כזה ושמור במאגרי המידע שלנו. ניתן לפנות אלינו בנושא.

כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו אליו ובתכנים קשורים  – עלול לחשוף אתכם למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים שהועלו לאתרים או בתכנים הקשורים בהם, הינו באחריותכם המלאה בלבד. כדאי שתתקינו אמצעי אבטחה מספקים לפני הכניסה לאתר.

חרף מאמצינו להשקיע משאבים כדי להגן על אבטחת המידע באתר, איננו מבטיחים הגנה מושלמת מאחר שאין חסינות מלאה מפני גישה לא מורשית או פריצה. אנחנו לא נישא באחריות  כלשהי לנזקים שייגרמו עקב פריצה, חדירה, שימוש לא מורשה או גניבה ממעגרי המידע ומהאתר.

האתרוהשירותים עשויים לכלול "עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים.

אתם יכולים למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלכם.

אנו מרשים לעצמנו נעדכן מדי פעם בפעם את מדיניות הפרטיות.