Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1439467083:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 10380
    )

  [taq_review_button_text] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_button_size] => Array
    (
      [0] => medium
    )

  [taq_review_button_shape] => Array
    (
      [0] => square
    )

  [taq_review_button_color] => Array
    (
      [0] => #c7c7c7
    )

  [taq_button_icon] => Array
    (
      [0] => fa fa-check
    )

  [taq_review_button_type] => Array
    (
      [0] => flat
    )

  [taq_review_button_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_title] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_position] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_style] => Array
    (
      [0] => stars
    )

  [taq_review_summary] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [taq_review_total] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_meta] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_author] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_share] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_related] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_hide_check_also] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_sidebar_pos] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [tie_sidebar_post] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_post_head] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_post_slider] => Array
    (
      [0] => 184
    )

  [tie_googlemap_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_video_url] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_video_self] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_embed_code] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_m4a] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_mp3] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_oga] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_audio_soundcloud] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_banner_above] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_banner_below] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [tie_posts_num] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [post_color] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [post_background] => Array
    (
      [0] => a:6:{s:3:"img";s:0:"";s:5:"color";s:0:"";s:6:"repeat";s:0:"";s:10:"attachment";s:0:"";s:3:"hor";s:0:"";s:3:"ver";s:0:"";}
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => שירות התעסוקה
    )

  [_yoast_wpseo_title] => Array
    (
      [0] => כרמיאל - מי זכאי לפטור
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => מי זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה? בשביל הזכויות / המסוד לביטוח לאומי
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 68
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 595
    )

  [essb_cached_image] => Array
    (
      [0] => https://zhk.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_1408.jpg
    )

  [rank_math_title] => Array
    (
      [0] => כרמיאל - מי זכאי לפטור
    )

  [rank_math_description] => Array
    (
      [0] => מי זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה? בשביל הזכויות / המסוד לביטוח לאומי
    )

  [rank_math_focus_keyword] => Array
    (
      [0] => שירות התעסוקה
    )

  [rank_math_robots] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:0:"";}
    )

)
לשכת התעסוקה בכרמיאל. צילום ארכיון

מי זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה?

שתפו

אלה פטורים מהתייצבות בשירות התעסוקה:

– אסיר בעבודות שירות

אסיר המועסק בעבודות שירות על-פי פקודת עבודת עונשין.

המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.

תקופת הזכאות: כל זמן שהאסיר מבצע את עבודות השירות.

פרטים בפרק “קצבה למי שנשפט לעבודות שירות”.

– אסיר משוחרר

מי שהיה במאסר 6 חודשים רצופים לפחות, ובלבד שהגיש תביעה לקצבה עד חודשיים לאחר החודש שהשתחרר.

המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.

תקופת הזכאות: חודשיים – למי שהגיש תביעה בחודש שהשתחרר או בחודש הראשון שלאחר חודש השחרור; חודש – למי שהגיש תביעה בחודש השני שלאחר חודש השחרור.

– עציר במעצר בית

מי שנמצא במשך כל שעות היום במעצר בית, וקיים פסק דין על תקופת מעצר הבית.

תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.

– אם לילד

אם שיש עמה ילד שטרם מלאו לו שנתיים, לרבות אם במשפחה אומנת.

תקופת הזכאות: כל זמן שהתנאים הנ”ל מתקיימים.

– אב הורה עצמאי

אב שהוא אלמן, גרוש, רווק, או נפרד מבת זוגו בתנאים מסוימים, שבהחזקתו הבלעדית ובטיפולו ילד שטרם מלאו לו שנתיים, והוא אינו חי עם ידועה בציבור בת זוגו.

– מי שהגיע לגיל פרישה

תקופת הזכאות: כל זמן שהתנאים הנ”ל מתקיימים.

– אישה הרה

המסמכים הנדרשים:

אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההיריון.

תקופת הזכאות: מן השבוע ה-13 להיריון ועד תום ההיריון.

– חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים

הכוונה למי שחולה במחלה זמנית, או שהייתה לו תאונה, או שעבר ניתוח, או למי שהגיש בקשה לקבל קצבת נכות, ועדיין לא התקבלה החלטה בבקשתו.

המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד.

תקופת הזכאות: כל זמן שאינו מסוגל לעבוד, ועד 6 חודשים לכל היותר.

– המטפל בבן משפחה חולה

מי שאחד מבני משפחתו (בן זוגו; ילדו, לרבות ילד במשפחה אומנת; בנו הבוגר או הורהו) חולה וזקוק להשגחה מתמדת, והוא גר עם החולה באותה דירה, ומטפל בו ברוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות (לפני הגשת התביעה לקצבה).

במקרים הבאים לא תהיה זכאות לקצבה למטפל בבן משפחה חולה:

– הורה המטפל בילדו החולה (ילד או בוגר)  אינו זכאי לקצבה, אם בן הזוג מוגדר כ”בלתי ניתן להשמה”, או שהגיע ל גיל פרישה (אלא אם כן אושפז הילד), או אם בן הזוג זכאי לקצבה לפי סעיף אב הורה יחיד (ראה למעלה).

– המטפל בבן משפחה חולה אינו זכאי לקצבה, אם החולה מקבל קצבת שירותים מיוחדים לנכה, או אם אדם אחר זכאי לקצבה בעבור הטיפול בחולה.

המסמכים הנדרשים:

אישור רפואי בדבר הצורך בהשגחה מתמדת על החולה. באישור יש לרשום את תקופת ההשגחה.

תקופת הזכאות:

בדרך כלל תקופת הזכאות לקצבה היא עד 6 חודשים.

כתבה מעניינת:

שתיין צילום אילוסטרציה: Pixabay

קמצן, מתלהב או חבר אמת: איזה סוג של שתיין אתה?

שתפוכמו חבר אמת, אלכוהול תמיד נמצא שם: כשעצוב, כששמח, במסיבה הכי שווה ובאירוע המרגש ביותר. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *