בית / חדשות / פלילים ומשפט / נפגעתם בתאונת דרכים? מדריך קצר לנפגע
תאונת דרכים. צילום ארכיון. אין קשר לכתבה

נפגעתם בתאונת דרכים? מדריך קצר לנפגע

שתפו

באדיבות נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי – חברת עורכי דין, נוטריון וגישור

רחוב הגליל 2 כרמיאל, טלפון: 04-6760078

נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי - חברת עורכי דין, נוטריון וגישור
נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי – חברת עורכי דין, נוטריון וגישור. צילום: עצמי

על מנת לוודא כי מי שנפגע בעקבות תאונת דרכים יקבל את הפיצוי המקסימאלי מחברת הביטוח, יש לפעול בצורה מסודרת ממש החל מרגע קרות התאונה.

1. קבלת הפרטים הרלוונטיים המלאים

מייד לאחר התאונה, חשוב לדאוג לקבל את כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאירוע. החל מפרטיהם המלאים והמדויקים של הרכבים המעורבים בתאונה לרבות מספרי פוליסות הביטוח, הכתובת והמיקום המדויק של האירוע, פרטיהם של הנהגים האחרים, ועד לפרטי העדים לתאונה והפצועים.

2. צילום הנזק שנגרם לרכב ולגוף

כשמתאפשר הדבר, מומלץ לצלם את הנזק שנגרם לרכב מכמה זוויות צילום, על מנת שניתן יהיה גם אח"כ, לאחר התיקון ובחלוף זמן, להתרשם מעוצמת הפגיעה. באותה הזדמנות, רצוי גם לערוך מספר תמונות של נזקי הגוף שנגרמו לצורך תיעוד הפגיעה, שכן ישנם סוגים רבים של פגיעות

3. קבלת הטיפול הרפואי הראשוני

לאחר פגיעה בתאונת דרכים יש לפנות לקבלת טיפול רפואי ללא כל דיחוי. זאת על מנת לדאוג לבריאותו של הנפגע, ולשם שיהיה בידיי הנפגע תיעוד של קרות התאונה. לצורך כך, חשוב לפרט בפני המוסד הרפואי אליו נעשתה הפנייה, איך בדיוק קרתה התאונה, איפה, מתי, ממה סובלים וכו'.

4. הודעה במשטרה על קרות התאונה

כשהדבר מתאפשר, על הנפגע לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, על מנת לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה. באישור יש צורך גם עבור המוסד הרפואי במיוחד עם בוצע פינוי באמצעות אמבולנס וגם עבור חברת הביטוח עצמה.

5. בניית התיק הרפואי ושמירת המסמכים

ברוב המקרים, נזקי גוף נוטים להתגבש רק כעבור מספר חודשים ולעיתים אפילו יותר מיום התאונה. לכן, על הנפגע לדאוג לקבל את כל הטיפולים הרפואיים הנחוצים במהלך התקופה הנ"ל, תוך ווידוא שהם רושמים בתיק הרפואי את כל תלונותיו והטיפולים שהוא מקבל.

צריך שיהיה ברור: תביעת הפיצויים תקום ותיפול בהתבסס על מה שמצוין במסמכים הרפואיים השונים הללו. כאשר הנפגע מוותר על בדיקה רפואית לאחר התאונה, לא תהיה לו כל אפשרות להוכיח לאחר מכן.

כמו כן, ישנו קשר ישיר בין מספר הפניות לקבלת טיפולים רפואיים ובדיקות רפואיות ובין סכום הפיצויים שיתקבל לאחר מכן מחברת הביטוח.

6. שמירת הקבלות ושאר המסמכים החשובים

חשוב לשמור על כל מסמך רפואי או אחר הנוגע לאירוע או לתאונה שגרמו לפגיעה. כמו כן יש לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מפגיעתו כגון נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית וכד' ולדאוג להעבירן לעורך הדין המטפל בעניין בהקדם האפשרי.

במידה ובשל הפגיעה, נזקק הנפגע לעזרת צד ג' בביצוע עבודות משק הבית כגון ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד' ואין אפשרות לקבל מנותני השירות הנ"ל קבלה או חשבונית רשמית, יש לדאוג לערוך רשימה מסודרת של ההוצאות, תוך פירוט מדויק לגבי מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות. גם את הרשימה הנ"ל יש להעביר בכל תקופה מסוימת לעורך הדין המטפל בעניין, על מנת לעדכנו בנוגע להוצאותיו של הנפגע.

חשוב מאד לשמור על כל תלושי השכר מלפני התאונה ואחריה ולהעביר העתק מהם לעורך הדין בהקדם האפשרי. לעצמאים מומלץ לשמור על כל דוחות מס הכנסה ומע"מ שהוגשו על ידם לפני התאונה ואחריה.

7. הימנעות משיתוף פעולה עם החוקרים מטעם חב' הביטוח

יש לזכור כי חברות הביטוח, אשר הינן הנתבעות ברוב המקרים, שולחות מטעמם חוקרים, על מנת לנסות ולדלות פרטים בנוגע למצבו של הנפגע ולפרטי התאונה. חוקרים אלו בדרך כלל מקליטים או מתעדים את השיחה ללא ידיעת הנפגע ואחר כך משתמשים בדבריו בבית המשפט, לעיתים תוך כדי סילופם והוצאתם מהקשרם. למרות שברוב המקרים אנשים אלו יציגו עצמם ככאלו אשר מעוניינים לעזור לנפגע לקבל את הפיצוי המגיע לו, מטרתם האמיתית היא ההפך מכך.

מומלץ אפוא להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח, לא להכניסם הביתה בשום אופן ולעולם לא לענות על שאלותיהם, אפילו אם נראה שהתשובות לא תוכלנה לגרום שום נזק. יש להיות ערני בנוגע למעקבים שנערכים על ידי חוקרים מטעם חב' הביטוח ולדאוג לעדכן את כל הקרובים ובני משפחתו של הנפגע בנוגע לכך בהתאם, שכן לעיתים החוקרים מנסים להשיג מידע גם דרכם.

יש להיזהר מפני מסירת פרטים כלשהם לאנשים זרים, בנוגע לתאונה או לאירוע אשר בעקבותיו נתבעים הפיצויים, למצבו הרפואי והנפשי, התעסוקתי, המשפחתי וכד' של הנפגע, היות ויתכן שאנשים אלו הינם חוקרים מטעם חב' הביטוח והמידע הנ"ל ישמש כנגד הנפגע בעתיד.

החוקרים מטעם חברות הביטוח נוהגים לא פעם להציג עצמם כדמויות שונות, כגון פקידים מטעם הביטוח הלאומי, שכנים חדשים, עורכי סקרים ואפילו לטעון כי נשלחו ע"י עורך דינו של הנפגע כדי לעזור לו בתביעתו. לכן מומלץ להימנע מקיום כל קשר איתם וממסירת כל מידע בנוגע למצבו של הנפגע או לפרטי התאונה וחשוב מכל, לעולם לא לחתום על שום מסמך שיוצג על ידם.

אחת ממטרותיהם של החוקרים מטעם חברות הביטוח, הינה ליצור קשר עם הנפגע לאחר התאונה (לעיתים אפילו עוד בבית החולים), על מנת לגבות את עדותו ולשכנעו שלא לפנות לקבלת עזרה וייצוג משפטי ע"י עורך דין. כמו כן, חוקרי חב' הביטוח לעיתים מנסים לנצל את מצבם ומצוקתם של הנפגעים ו/או בני משפחתם, תוך מתן הבטחות שווא כי הם (החוקרים) בעצם באו במטרה לעזור לנפגעים לקבל את המגיע להם במהירות האפשרית וכי אין צורך בעירובו של עורך דין.

החוקרים הנ"ל יהיו ברוב המקרים מנומסים מאד, בעלי כושר שכנוע מפותח וחזות אמינה, אך לעולם אין לשכוח כי הם עובדים של חב' הביטוח, וכי נאמנותם האמיתית היא כלפי חב' הביטוח ולא כלפי הנפגע. תפקידם האמיתי של החוקרים הנ"ל הוא לגרום לנפגע לסיים את תביעתו בצורה המהירה ביותר, תוך כדי קבלת הפיצוי הנמוך ביותר, ולמטרה זו הם בדרך כלל מנסים להחתים את הנפגע או בני משפחתו על טופס הסכמה לסילוק תביעתו עבור סכום זעום, בידיעה כי לאחר החתימה על טופס שכזה כמעט ואין דרך חזרה.

כל עבודתם של חוקרי חב' הביטוח תעשה תחת הבטחותיהם והרושם שהם עושים הכל למען הנפגע וכי הם "מאד מעוניינים" לעזור לו לקבל את הפיצוי המגיע לו, אבל צריך שיהיה ברור כי כוונתם היא בדיוק ההפך, היות והם עובדים של חב' הביטוח ובסיום יום עבודתם עליהם לדווח על הצלחותיהם למעבידתם.

תוך כדי עבודתם, מנסים החוקרים הנ"ל לבנות בעצם את קו ההגנה של חב' הביטוח במקרה של הגשת תביעה ע"י הנפגע. החוקרים שואלים את הנפגע על התאונה ועל פציעתו, תוך שימוש בטקטיקה מסוימת של הדרכת הנפגע ו/או כל אדם אחר הנחקר על ידם, לו לומר בדיוק את מה שהם רוצים לשמוע, כך שלבסוף יכול להיווצר מצב בו הנפגע מפיל עצמו בפח ללא ידיעתו, ומודה בתרומתו לקרות התאונה ו/או בכך שמצבו הרפואי בעצם אינו כל כך חמור. על כן מומלץ להימנע בכל מחיר מכל שיחה עם החוקרים הנ"ל.

8. החזרה לשגרה בבית ובעבודה לאחר התאונה

כאשר המצב הרפואי והתפקודי מאפשר זאת, מומלץ לנפגע להתחיל ולנסות לחזור חזרה לשגרה בביתו ובמקום עבודתו. לעיתים הדבר מצריך ירידה בכמות שעות העבודה או חזרה לעבודה עם מגבלות רפואיות שונות כגון איסור על הרמת משקלים כבדים וכד', אולם בכל מקרה, חשוב שלא לשבת בבית לאחר התאונה בחוסר מעש אם המצב לא מחייב זאת. הפיצוי שיתקבל לאחר מכן, יבוסס על מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע כפי שיעלה מהמסמכים הרפואיים ולכן, במידה ואין במסמכים הרפואיים סיבה כלשהי להיעדרותו של הנפגע מעבודתו, אזי גם אם נעדר מעבודתו בפועל, לא יקבל על הפסדי שכרו פיצוי מלא מחב' הביטוח.

כל האמור לעיל לגבי החזרה לשגרה בעבודה, נכון גם לגבי החזרה לשגרה בבית. אם המסמכים הרפואיים לא יעידו על כך שהנפגע נזקק לעזרת צד ג' בביצוע הפעולות בביתו, אזי לא יהיה ביכולתו לקבל פיצוי על כך מחב' הביטוח, גם אם שילם על כך בפועל לנותני השירותים השונים והציג את הקבלות המתאימות.

9. זהירות מפני התיישנות התביעה

תביעתו של הנפגע בדרך כלל תתישן בחלוף 7 שנים מיום התאונה או קרות הנק. במקרים שבהם הנפגע הינו קטין, תתישן התביעה בדרך כלל בהגיעו לגיל 25, דהיינו 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. אולם, למרות הזמן הרב שבו ניתן עפ"י החוק להגיש את התביעה, מומלץ שלא להגיש את התביעה זמן רב מידיי לאחר התאונה שכן ככל שהזמן עובר, תהיה ההנחה שהפגיעה לא הייתה קשה שכן אחרת, התביעה הייתה מוגשת בשלב מוקדם יותר.

חשוב לזכור, ספירת מועד ההתיישנות הינה עד ליום הגשת התביעה לביהמ"ש, דהיינו לאחר שהוגשה התביעה לביהמ"ש, מפסיקים את הספירה והתביעה לא יכולה יותר להתיישן.

מצד שני, לא מומלץ להגיש את התביעה מול חב' הביטוח בסמוך למועד התאונה, אלה רק לאחר שברור שנזקיו של הנפגע התגבשו, וכי לא תהיה בעתיד כל החמרה במצבו הרפואי או הנפשי. הסיבה לכך הינה שאם לאחר קבלת הפיצוי וסגירת התיק, תחול החמרה במצבו של הנפגע, לא ניתן יהיה יותר לפתוח את התיק ולתבוע פיצויים נוספים.

10. ייצוג ע"י עורך דין מומחה בתחום הנזיקין – חובה

נפגעי תאונות דרכים ו/או בני משפחתם, אשר אינם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בכלל וייצוג נפגעי תאונות דרכים בפרט, במועד קרוב ככל האפשר ליום הפגיעה, עלולים לפגוע בתביעותיהם ובסיכוייהם לזכות בפיצוי מתאים. ההצלחה של רוב התביעות מן הסוג הזה, מבוססת ברובה על איסוף וארגון חומר הראיות הרלוונטי, הכולל אישורים ותעודות רפואיות שונות, דוחות חקירה, עדויות, תמונות וכד' ועל מינויו של מומחה רפואי או אחר, המתאים ביותר לצורכי התיק אך לא רק. החשוב מכל הוא ידיעת החוק והפסיקה המתאימים. מקרים רבים, אשר בהם מעורבים נפגעי תאונות דרכים, האמורים לקבל מאות אלפי שקלים ואף יותר כפיצוי על פגיעתם, מסתיימים בקבלת פיצוי מזערי בלבד, רק בשל העיכוב בפניה לעורך דין מומחה בתחום זה.

לאחר הפנייה לעורך הדין, יש תמיד לדאוג להיות בקשר רצוף איתו ולוודא שהוא מעודכן בכל הפרטים וההתפתחויות במצבו של הנפגע, מבחינת שינויים במקום עבודתו, תפקידו, משכורתו או שעות עבודתו, מצבו הרפואי וכד'. כל שינוי שכזה יכול להשפיע על תביעתו של הנפגע ועל שיעור הפיצוי שישולם לו.

מדובר במאמר כללי ואין לייחס את האמור בו למקרה ספציפי כלשהו. יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו לפני נקיטת פעולה כלשהי, משפטית, רפואית או אחרת. מאחר וייתכנו מקרים שבהם יהיה על הנפגע לפעול על פי נקודות חשובות נוספות המתאימות לעניינו, ואשר אינן מפורטות במאמר זה, מומלץ לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה .

נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור מתמחה בתחום ומעניק ליווי משפטי לאורך כל ההליך.

כתבה מעניינת:

פשיטה משטרה 2019-01

אירוע חריג: ירי לעבר בית בגבעת רם

שתפומאת גיל דובריש לפני זמן קצר הלילה (רביעי) דווח על אירוע ירי חריג בשכונת גבעת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.