פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת בלק

בס"ד

מפרשתינו נראה כי  יש חשש אמיתי מקללות בלעם, בלעם אינו ככל האדם, הוא נביא, ולא עוד נביא, אלא גדול נביאי אומות העולם. בלעם מנסה בכל פעולותיו לחשוף כלפי מעלה את נקודות החולשה שבישראל,  לא להביט בטוב ובחיובי, לא לחפש את האור אלא למצוא את נקודות השלילה והרוע, לחשוף את הרע והקשה על מנת להראות שזהו עצם הנקודה הישראלית. פעולותיו של בלעם בפרשתינו, ובכל דרכיו, היא היכולת להביט בעין רעה על בריותיו של הקב"ה, ולהחליש את כח פעולותיהם דרך זוית הראיה השלילית, הרואה בכל דבר רק רע. כך טיבו של מקלל אין הוא רואה מבט כוללני, אין ניסיון לראות את מכלול ההתנהגות האנושית, יש רק רצון לראות את הרע, את הקשה והחלש, ואיתו להתחבר ודרכו להרוס את הכלל כולו. זהו כוחו של כל מקלל, מבט ביקורתי ומתנשא, לא מתוך רצון לתקן ולהוסיף, אלא דוקא מתוך רצון לחשוף ולהרוס. וכך מנסה בלעם לראות את ישראל מזוית זו ואחר כך מזוית אחרת, אולי יצליח להעלות כלפי מעלה את הנקודות השליליות, אולי יחשוף את הרע, אולי יעלה בחכתו הרשעה עוד פשע של ישראל. ובכך קללתו של בלעם הופכת לקלונו.

חז"ל מעידים שהיכולת של בלעם לקלל נובעת מכך שהיה מכיר את סדר החסד האלוקי בארץ, ישנו רגע אחד ביממה שבו יש ביטוי של כעס  של הקב"ה על הארץ, וכך דורשת הגמרא: "ואל זועם בכל יוםוכמה זעמו רגע, וכמה רגע אחד מחמשת ריבוא ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה, ואין כל בריה יכולה לכווין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע" (ברכות ז' ע"א) היכולת לכווין את הרגע הוא יכולת גדולה של נבואה, אבל יכולת זו היא למצוא אפילו כלפי מעלה רק את נקודת המיעוט של הכעס. וכך כותב הרב צבי יהודה הכהן קוק: "עיקר הבריאה רובה ככולה  חסד אל כל היום , רובא דרובא נועם טוב וחסד. ורגע אחד זעם. כך הוא סדר הבריאה. לבלעם  יש גדלות ענקית לתפוס את הרגע הקטן הזה, שהוא בטל ומבוטל בכל הטוב" זוהי רשעותו של בלעם, ענק שמשתמש בכוחו לרע ולרשעה.

מידות  ופרקי אבות

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר: ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר"  זוהי משנה במסכת סנהדרין אך בקהילות רבות נוהגים לומר אותה לפני שמתחילים בלימוד פרקי אבות. ומדוע?  משנה זו באה לעודד את הלומדים, גם אם אתה חושב שאתה רחוק מאד מהמידות הנשגבות הנמצאות בפרקי אבות, גם אם אתה חושב שיהיה לך מאד קשה לעמוד בקיום כל המעשים הטובים המופיעים כאן, דע לך שהשורש שלך והשייכות שלך לעם ישראל מרים אותך למקום גבוה יותר, כי "עמך כולם צדיקים".  משל למה הדבר דומה: למשפחה טובה ומסודרת, המחנכת את ילדיה לטוב, ועסוקה בעשיית הטוב, והנה אחד מילדיה פרש מהדרך הזו והפך לרע, כשירצה אי פעם לשוב מדרכו, יהיה לו לאן לחזור, שורשיו הטובים יביאוהו לחוף מבטחים. עם ישראל שורשו בטוב, ולכן גם אם התרחק, ויצא לדרך רעה, שורשו הטוב והבסיס הרוחני החיובי שלו ינווט אותו אל הטוב. זהו היסוד של האמון בישראל, ומתוך כך מתחילים ללמוד פרקי אבות

אקטואליה מזוית יהודית

ביום ראשון הקרוב יחול צום י"ז בתמוז הפותח שלושה  שבועות שנקראים "בין המצרים". הימים בהם אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שנחרב בימים אלה ששיאם ביום תשעה באב. יש אמנם הבדלי מנהגים בין העדות השונות לגבי ימים אלה, אבל כולם נוהגים בהם צער. לדורות שלא ראו מעולם את המקדש בבניינו, קשה להבין את משמעות חורבנו, אבל הלימוד בענייני המקדש, לימוד הקרבנות שאנו אומרים בבוקר בתחילת התפילה, מקרב אותנו להרגיש את החיסרון בהעדר המקדש. אולם למרות הרצון להרגיש את המקדש אל לנו לעלות למקום הקודש, הרבנות הראשית לישראל לדורותיה אסרה את העליה להר הבית, ויש בזה חשש איסור כרת, אנחנו נתגעגע ונתפלל לחזור למקום מקדשנו, אולם ננהג בו כבוד שלא לעלות להר.

אורות השבוע

הרב אברהם יצחק הכהן קוק: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה עמנו על ידי אהבת חינם " (אורות הקודש חלק ג' עמ' שכ"ד)

שתפו

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

בס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

SHOP NOW
close-link
//set menu items with childrens to be clickable