בית / Fun / פרשת השבוע - הרב יעקב ידיד / פרשת ויצא: מי אתה יעקב אבינו?
פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת ויצא: מי אתה יעקב אבינו?

בס"ד

דמותו המופלאה של יעקב אבינו, בכיר האבות, ייחודית בעיקר בהפכיה.  משנולדו שני האחים התאומים יעקב ועשיו, מחלק  ביניהם הכתוב: "ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים". המתבונן הפשוט יבין שעשיו היה איש מעשי, יודע לצוד חיות, ויודע לצד אנשים ברישתו העיסקית, איש עסקים ממולח. ולעומתו יעקב אבינו איש תם, פשוט ותמים, לא מתחכם ולא שולח יד בכל מה שמחוץ לאוהל יצחק, העסוק בתורה ובעבודת ה'. וכלשון רש"י: "מי שאינו חריף לרמות קרוי תם". אבל התבוננות זו שטחית למדי ואינה משקפת את המציאות לכאורה, שהרי מיד עם התבגרותם מגלה יעקב, האיש התם, את יכולת התמרון שלו, קודם הוא מנצל את חולשת עשיו כשמגיע עיף מן השדה, וקונה ממנו את הברכות החשובות במחיר זול במיוחד "נזיד עדשים", אחר כך הוא נכנס במקומו,אל יצחק ומקבל את הברכות במרמה. גם כשנאלץ לברוח אל לבן הארמי, הוא מסתדר איתו ויודע לברוח ממנו ולקחת את חלקו. כלומר, מי שחשב שיעקב אבינו הוא איש תם במשמעות של מי שניתן ל"סדר" אותו, או איש חלש שלא מבין ברמאות הרי יעקב אבינו מוכיח בכל סיפוריו שאיננו כזה. וכלשון רש"י בפרשתנו, אומר יעקב על עצמו ביחס ללבן: "אחיו אני ברמאות". וכאן עולה השאלה ומתחדדת, כיצד מתיישבים שני דברי רש"י על יעקב, מצד אחד קורא לו הכתוב איש תם, ומסביר רש"ימי שלא חריף לרמות קרוי תם, ומצד שני אנו פוגשים את יעקב אבינו מסתדר עם הרמאיםוכרש"יאחיו אני ברמאות, מה ניתן ללמוד מכך על דמותו ודרכו הרוחנית של יעקב, שהוא סימן לבנים?

יעקב ותפילת ערבית

לא במקרה יש לנו שלושה אבות, וכפי שמסביר ה"שפת אמת" שהרי היה צריך להיות אב אחד הראשון לכולם והוא אברהם, ומדוע נקראו שלושתם אבות? אבות הוא לא תואר כרונולוגי, אין כאן שאלה מי היה ראשון ומי שני, אבות הוא תואר מהותי, כמו "אב מלאכה", "אבות נזיקין", שלושת האבות הן שלושה דרכים בעבודת ה', לכל אב דרך משלו, ולכל אב ייחוד רוחני פנימי משלו, כל אב מלמד לדורות כולם את הנקודה הפנימית המיוחדת לו, את החידוש שלו בעולם. בגמרא יש ביטוי מיוחד לכך: "אברהם תיקן תפלת שחרית, שנאמר: וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם….יצחק תיקן תפלת מנחה, שנאמר: ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב….יעקב תיקן תפלת ערבית, שנאמר: ויפגע במקום וילן שם". עם קרן אור ראשונה בבוקר עומד האדם ורואה את יפי הזריחה, את יופיו של עולם, ומודה ומתפלל לאלוקיו על האור והטוב. כך תיקן אברהם איש החסד. כשמגיעה חמה למקום רתיחתה במרכז היום, נותן האדם שבח ומתפלל על חייו. כך תיקן יצחק. אבל כשמגיע הלילה וחושך מכסה את הארץ, וכבר לא ניתן בעין רגילה לראות את חסדיו של הקב"ה, החושך המסמל תמיד את הפחד, חוסר השליטה של האדם, החשש, הבלתי נודע, אז מגיעה עוצמת תפילתו של יעקב אבינו. היכולת לשרוד את הלילה, לעבור את מצב החשכה מתוך אמונה גדולה, זוהי תפלת ערבית, זוהי תפלת חייו של יעקב אבינו.

דמותו החקוקה בכיסא הכבוד

התמודדותו הקשה והבלתי אנושית של יעקב אבינו, היא לסמל ולמופת לדורות כולם. עם לידתו ובביתו הוא נאלץ להתמודד עם רשעות עשיו ורמאותו, גם לבן מתנכל לו ונותן את לאה במקום רחל. עשרים ואחת שנים עובד יעקב את לבן "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיני", וגם כשלבן מצליח בזכות יעקב הוא מנסה לרמותו ולקחת את רווחיו הישרים של יעקב אבינו. כשיחזור יעקב לארץ ישראל לא יתמו תלאותיו, שכם בן חמור יקח באונס את דינה, יוסף ייעלם, רעב יבוא לארץ, תלאותיו של יעקב אבינו רק מתחילות.. יעקב ימשיך להתפלל תפלת ערבית, החושפת את הלילה הקשה לאור האלוקי. שלמותו של יעקב אבינו היא ביכולת המיוחדת הזו להיות שייך ברוחו לאוהל של תורה, להיות באמת בפנימיותו "איש תם יושב אוהלים", אולם לדעת להיות מסוגל להוריד את כל העוצמה הזו ולהוציאה לפועל בארץ. בניגוד לאברהם ויצחק שמהן יצאו ישמעאל ועשיו, אצל יעקב אבינו כל בניו צדיקים גמורים. היחיד מבין האבות שמתוך גדלותו הוא מסוגל להיפגש לא רק עם אנשים כמותו, אלא להיפגש גם עם עשיו ולבן ולנצח אותם בדרכם, להיות אחים ברמאות למרות היותו איש תם, זוהי דמות יעקב.

פרקי אבות

"הלל אומר:… אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה" (פרק א' משנה י"ב). לכאורה אלו שני ענינים נפרדים, אהבת הבריותהחסד והטוב עם בני אדם, מבט של אור חיובי על החיים, והיכולת להעביר את האהבה הזאת ל"פסים מעשיים", לעשות טוב עם הסביבה שלך הקרובה או הרחוקה. ועניין אחר הוא לקרב אנשים לתורהלמסורת ישראל ולקיום מצוות. אולם לימד אותנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, כי יש קשר בין הדברים, יש כל מיני דרכים לקרב אנשים למסורת, יש כאלה המפחידים את הבריות בכל מיני חששות כדי שמתוך הפחד יקיימו תורה, ויש המבטיחים להם ברכה והצלחה אולי מתוך כך יעשו טוב, אבל הדרך האמיתית והערכית היא מתוך אהבת הבריות, אוהב את הבריות ומתוך כך מקרבן לתורה, האהבה והרצון להיטיב מביא את האדם לרצות את הטוב עבור הבריות, ומה טוב יותר מקיום תורה ומצוות.

אקטואליה מזוית יהודית

לפני 6 שנים בעיתון זוהר הצפון, בפרשה זו פרשת ויצא, פירסמתי את הפתיחה הבאה לפרשת השבוע:  "בימים שבהם מתנהלת מלחמה בדרום הארץ, כשעדיין נופלים טילים בשדרות באשקלון באשדוד  בבאר שבע ובגדרה, וחיילים שלנו נמצאים בגבול העיר עזה, ומוכנים למלחמה תוך סיכון וחירוף נפש, יש רוח מרוממת של גיבוי ותמיכה בכל הארץ. נפלא לשמוע בתכניות הרדיו את האנשים המתנדבים, את ארגוני הסיוע והתמיכה ההדדית, את תושבי הדרום הסופגים יום ולילה אזעקות וטילים, מחזקים את החיילים וגאים בהם. אמהות שבוודאי מודאגות מאד, ואבות שלא ישנים בלילה, גאים במדינה ובצבא, ונשארים בערים, ומאפשרים לצה"ל ולממשלה לפעול בלי לחץ, ובלי פאניקה. ואנו מוכנים להמשיך ולספוג, להמשיך ולדאוג, מפני שכולנו מבינים שמדינה לא יכולה להרשות לעצמה להבליג על מתקפה מרושעת על אזרחיה, במשך שנים…."  אז זה היה מבצע עמוד ענןמי אמר שההיסטוריה לא חוזרת…..

אורות השבוע

דוד המלך בתהלים  (פרק נ"ה , י"ט) כשמדבר על מלחמותיו אומר: "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי", כלומר ה' פדה אותי בשלום, מהקרבות שהיו לי, כי "ברבים היו עמדי" – ומסביר רש"י: בשביל תפילת הרבים שהיתה ליכלומר תפילות הציבור עזרה לניצחון דוד. נתפלל להצלחת צה"ל, לבטחון יושבי הדרום, ולשלמות אחיזתנו בארץ.

הרב יעקב ידיד, ראש הגרעין התורני כרמי אל

שתפו

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

בס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

SHOP NOW
close-link
//set menu items with childrens to be clickable