בית / Fun / פרשת השבוע - הרב יעקב ידיד / פרשת וישב: קנאת האחים ביוסף
פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת וישב: קנאת האחים ביוסף

בס"ד

שואל הרש"ר הירש בפרשתינו, את השאלה הנוקבת בפרשת מכירת יוסף: "הן אין לנו עסק עם חבר שודדים ורוצחים, אשר הנקל להם להרוג ולרצוח בעבור כותונת". מה באמת מניע את אחי יוסף, צדיקים וחסידים,  למעשה נורא שכזה?  רבי עובדיה ספורנו  בפירושו כאן מזכיר עיקרון שעל פיו אולי נוכל לעמוד על דעת השבטים במכירת יוסף. הייעוד של בית אברהם היה להקים את בית ישראל, האבות ידעו שיקום העם מתוך בניהם, כך בית יצחק ורבקה וגם בית יעקב, התפללו שמהם אכן תצא האומה הנבחרת. והנה אברהם איננו מוליד את השבטים המיועדים, שהרי יצחק נשאר אבל ישמעאל נדחה, וגם בבית יצחק כך הם הדברים, יעקב נשאר ועשיו נדחה. התנהגותו של יוסף, הביקורת שלו על אחיו: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם", החלומות שלו על אחיו, מעוררים חשש כבד בליבם שאם יוסף ישתלט על בית יעקב יידחו הם מפניו, וייבנה בית ישראל בלעדיהם. וחלילה יידחו כל השבטים מפני יוסף. החשש הנורא הזה מביא אותם לחשוד ביוסף שמראש הוא מחפש רעתם, וגם כשמגיע יוסף לשאול לשלומם בטוחים הם כי הוא מתנכל להם.

מלחמה על החיים

החשש להידחות אצל יעקב אבינו, הפחד שמא יישארו כמו עשיו וישמעאל מחוץ לעם ישראל, מביא את השבטים לפעול כדי שלא לצאת מעם ישראל. הם מוכנים להתעלם מצעקותיו ובכיותיו של יוסף שמתחנן אליהם ומבקש על חייו, הם מתעלמים מכאבו של אביהם הזקן מפני שהמלחמה שלהם מושתתת על ההישרדות בתוך בית אברהם. אבל אין הסבר זה מקל על המעשה החמור, השלכותיו של חטא מכירת יוסף לא מסתיימים עם פגישת האחים  בפרשת ויגש, הדורות משלמים על חטא מכירת האח, מפני שזהו הנורא שבחטאים, זהו פירוד האומה ופירוקה חלילה. וכך אומר הנביא עמוס בהפטרת  השבת: "כה אמר ה' על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים". דורות ארוכים אחרי שכבר מתו יוסף ואחיו, עדיין לא נסלח החטא, והקב"ה עומד לפרוע את הדין מיד צאצאי האבות. דברי הנביא עמוס מוכיחים לא רק את גודל החטא במכירת יוסף אלא גם את גודל ההשפעה של מכירת יוסף בסדר תולדות ישראל. בעל ה"שם משמואל" כותב שפירוד הממלכה בימי שלמה המלך וירבעם בן נבט, מתחיל בחטאו של יוסף בכך שמוציא את דיבת האחים רעה, ובכך יוצר את הסכסוך שיביא למכירתו, וזאת דורות ארוכים אחרי מות יוסף ואחיו.

מצות נר איש וביתו

ביום ראשון בערב יתחיל בע"ה חג החנוכה. אחת ההלכות המיוחדות לחנוכה הוא שההדלקה היא דוקא ביתית. ובלשון ההלכה: "מצות נר איש וביתו", המצוה המיוחדת לבית. בכל שנה אנו קוראים את פרשיות יוסף ואחיו בסביבות החנוכה, ובוודאי שיש משמעות לדבר, אולי ניתן לומר שבחנוכה אנו עוסקים בחיזוק הבית פנימה, בהארת האור, בהדלקה פנימה, בתוך המשפחה בין האחים וההורים, ובין ההורים לעצמם והילדים לעצמם. חיזוק המשפחה המתלכדת דרך נרות חנוכה הוא הדרך לתיקון הבית הגדול, הבית הלאומי שלנו. טיבו של האור הוא  שאפילו מעט ממנו מגרש הרבה מהחושך, קצת הארה קצת אחדות, קצת אור של תורה והרבה חושך נעלם, הבורות העצלות הפרטיות נעלמו כלא היו כאשר אור גדול מופיע. חנוכה חל בחורף, החושך ארוך יותר, הקור מבודד אדם מחברו, אבל האור מאיר יותר ומשמעותי יותר, נס החנוכה מלמד אותנו על היכולת שלנו להאיר, אם קצת פחות קנאה ויותר אחווה ואהבה נזכה לנבואת הנביא יחזקאל: "ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך" (יחזקאל ל"ז, ט"ו). חג חנוכה שמח ומאחד.

פרקי אבות

"הוא היה אומר: אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני…"(אבות פרק א' משנה י"ד). הלל הזקן מלמד אותנו עיקרון מאזן. מצד אחד "אם אין לי מי לי" – כלומר הכל תלוי בי, באדם. אם תטרח ותעשה יהיה, ואם לא – לא יהיה. הצלחתי תלויה ביידי. אולם מאידך האדם הוא רק "בורג קטן" , האם באמת הכל תלוי בי, האם אין במציאות כוחות גדולים יותר הפועלים ומשנים את המציאות?  דברי הלל הזקן באים כדי לאזן בין שני הדברים. אמנם צריך האדם לטרוח ולעשות, ואם לא יעשה לא יצליח, אבל צריך לזכור שלא הכל תלוי בי, וייתכן שאטרח ולא אביא תוצאות במידה הראויה. הלל בשיטתו התורנית המחוברת אל סדר החיים מעודד אותנו לעשות, אך עינינו תמיד צריכות להיות כלפי שמים, כי ללא סיעתא דשמיא אין עשייתנו יכולה להצליח.

אקטואליה מזוית יהודית

זוית אחרת על סיפור טיסת אלעל : נוסע נוסף בטיסת אל על שנחתה ביום שישי באתונה הוא יו"ר קבוצת ערוץ 7, יעקב (כצל'ה) כץהטיסה, שיצאה באיחור מניו יורק, נאלצה לנחות באתונה מחשש כי תגיע לשטח ישראל לאחר כניסת השבת. "הייתה שבת מרגשת", אמר כצל'ה, "שבת של כולם, עמך בית ישראל, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, ירושלמים, עולים, הייתה שמחה, שירה וריקודיםכולם התגברו על הצער. שמו אותנו במלון מצויין וחב"ד עשו עבודה נהדרת. השליח מנדל הנדל הכין בארבע שעות התראה אוכל למאה וחמישים איש". 

כצל'ה דחה בראיון את הדיווחים בתקשורת על השתוללות של חרדים במטוס ואמר כי מטבע הדברים היה מתח גדול אך בטח לא התפרעויות ולא הרמת ידיים. "כל הוצאת שם רע על הציבור החרדי והדתי שהיו במטוס אלו דברי שקר ובלע שלא היו ולא נבראו. אמנם היה מתח גדול כי אל על פישלה והדיילים והדיילות הגיעו באיחור למטוס. כל הנוסעים ידעו שיש שלג והקדימו לבוא לשדה התעופהוהצוות הגיע באיחור של שלוש שעות. הפשלה מתחילה באל על ומסתיימת באל על", מספר כצל'ה. לדבריו, "זה נכון שנוצר מתח, כי היינו כלואים שלוש שעות במטוס והטייס נאלץ להגיד דברים שלא היו אמת, ביניהם שנגיע שעתיים או שעה לפני שבת ויש לו מסלול שמקצר את הטיסה. אנשים כבר ידעו שאם יוצאים זה מאה אחוז חילול שבת. אז הדתיים והחרדים פנו לדיילים ולטייסים, גם בהרמת קול ובתקיפות, והבהירו שלא רוצים לחלל שבת. לא היתה שם שום הרמת ידיים". (אתר ערוץ 7)

אורות השבוע

הראי"ה קוק זצ"ל כתב פתגם לכל חודש, הנקרא "מגד ירחים". האמירה הקצרה נותנת מבט על הנקודה העיקרית בחודש. והנה דברי הרב קוק על חודש כסליו: "כבלי אויב נתקו, עליו גברו סבלו הסירו, עולו שברו לחמו כהני אל כאריות ובמקד ד' העלו נרות". חנוכה שמח.

שתפו

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

בס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

SHOP NOW
close-link