בית / Fun / פרשת השבוע - הרב יעקב ידיד / פרשת יתרו: אסור שכחת מעמד הר סיני
פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת יתרו: אסור שכחת מעמד הר סיני

שתפו

בס"ד

כשחוזרת התורה ומביאה בספר דברים את סיפור מתן תורה, היא מצווה אותנו ציווי מיוחד: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקך בחורב" (דברים ד', ט'). אנחנו מצווים לזכור את מעמד הר סיני לדורות, מכאן ניתנה לנו התורה, כאן הובע הייעוד העולמי המופיע דרך ישראל, מכאן ואילך ישראל מעצבים את דמותם ומהותם. ניתן להבין את הצורך והחשיבות במצווה זו, כדי לזכור את התוכן הפנימי של יסודו של עם ישראל. אולם הרמב"ן (שם) מוסיף למצווה זו נופך נוסף: "אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצוות לא תעשה, הזהיר בה מאדשלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים, את כבודו ואת גודלו, ודבריו אשר שמעת מתוך האש…". דבריו של הרמב"ן מחודשים מאד: לכאורה אומר הרמב"ן כי המצווה לזכור את מעמד הר סיני הוא לא רק לזכור את עשרת הדיברות, אלא גם לזכור את המעמד, כלומר את הקולות והלפידים העשן וקול השופר. וכאן מתחדדת השאלה: האם הזיכרון מהמעמד ההוא צריך לכלול את הקולות והלפידים? האם הזיכרון לא אמור להיות משהו הקשור רק בתוכן הדברים? ובעיקר מהי משמעות הקולות והחרדות שם?

המצווה להפניםלחיות

כדי לענות לשאלות הללו צריך לעיין בפסוקי ספר דברים הקודמים לתיאור מתן תורה, התורה שם מפרטת את כוונת המעמד: "…אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה" (דברים, ד', י'). העיסוק בחינוך, ברוב המקומות עסוק היום בעיקר בהקניית ידע, בצבירת מדע, ביכולת להשכיל ולהחכים. כשבא הקב"ה לתת תורה לישראל הוא הקדים את המעמד המיוחד והנורא הזה לומר משהו אחר לגמרי. החכמה האמיתית אינה זו המצועצעת בהברקות מחכימות, לא רק רמת ידע ומשכל הם המייחדות את החכם אלא דווקא ובעיקר זו היוצרת את הפנמתה של החכמה באישיותו. רבים האנשים המסיימים תואר כזה או אחר בכל מרחבי התחומים האפשריים, אולם מעטים מאד הם אלה שהידע שלהם מחלחל אל אישיותם ומעצב אותם כבעלי מידות, כאנשים ערכיים ואידאליסטיים, אנשים התורמים לקהילה ולחברה. המושג: "יראת שמים" – כוונתו היא ההפנמה של המושג האלוקי בחיי האדם ובאישיותו, לא עוד חכם היודע ספר, אלא אדם חי שאמונתו ספוגה במהותו, והוא לא רק יודע אותה אלא גם חי אותה ובה. מעמד של שמחה עם נבל ויין, היה אמנם עושה טקס רב רושם, אבל רק עוצמה גדולה של הופעת דבר ה' , משאיר רושם בנפשות באופן שיופנם המהלך, ויהיה לחלק ממבנה הנפש הישראלית. החרדה שהרגישו ישראל במעמד הר סיני הוציאה אותם מכל סדר מחשבות שגרתי העוסק בחייהם ובצרכיהם, והרימה אותם באחת אל המחשבה האלוקית, גודלה וכבודה.

מי שעמדו רגליו על הר סיני

בהגדה של פסח במזמור המפורסם: "די דיינו" אנו אומרים: אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו". כלומר, גם אם לא היינו זוכים לקבל תורה עצם מעמד הר סיני מספיק לנו כדי להודות עליו לפני ה'. ומסביר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל :"כי הקירוב לפני הר סיני בעצמו וההעמדה עליו ואצלו ובתחתיתו היא המעלה הגדולה והיסודית של ההכשרה וההתקדשות לקבלת תורה" (אור לנתיבתי בפרק תורה מסיני). השלבים הקודמים למתן תורה מהווים את היסוד לקבלתה, המעמד המפנים והמלמד ליראה, הוא מהותי עד כדי יכולת לוותר על הדברים מול המעמד עצמו. כפי שלמדנו בדברי הרמב"ן: "כי הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדו לדורות עולם, אם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו" הלימוד הנעשה מתוך המעמד בא כדי להפנים בנפשותינו ובנפש הדורות כולם את חשיבות התורה וערך חייה.

מסכת אבות

"שמעון בנו (=של רבן גמליאל) אומר: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה…" (פרק א' משנה י"ז). בדרך כלל אדם נבחן באמירותיו, ביכולת הדיבור והשכנוע שלו. מי שדבריו רהוטים, מי שיודע לנסח היטב, מי שיודע לרתק את הקהל. אבל מול כל אלה אומר רבי שמעון בן גמליאל העיקר הוא השתיקה. היכולת לא לומר, לחסוך במילים, לדעת לתמצת, היא היכולת בה מתהדרים החכמים. השתיקה מעידה על חכמה, על ריכוז ויכולת תגובה שאיננה מיידית ומהבטן, אלא תגובה מושכלת ומחושבת. רבי שמעון גדל בבית הנשיא, וממשפחת הנשיאים היא משפחתו, וחכמים היו נמצאים תדיר בביתם, והוא גדל על ברכיהם, והוא המעיד שהשתיקה יפה מהדיבור. בתקופה זו, הלוואי ונלמד מדרכו.

אקטואליה מזוית יהודית

ביום שני שעבר התקיימה בכותל תפילת הודיה על הגשמים הרבים שירדו בעת האחרונה. את התפילה יזם שר החקלאות אורי אריאל. התפילה התקיימה במעמד במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו, חקלאי ישראל, אנשי ציבור, חניכי מכינות וציבור רחב. שר החקלאות אורי אריאל אמר בתום התפילה: זכינו היום להתפלל, להלל ולהודות לקב"ה על הגשמים הרבים שירדו ועל אלו שעוד יבואו. באנו לברך את חקלאי ישראל הנהדרים וכולנו שמחים על הגשמים ונמשיך להתפלל להמשך גשמים רבים וטובים". בעקבות חמש שנות בצורת במדינת ישראל, החריף מחסור המים בישראל. בהתאם לנתוני השירות ההידרולוגי שברשות המים, כמות משקעים בשנת 2018 הייתה נמוכה משמעותית מהממוצע הרב שנתי, בעקבות כך, הוכרזה כשנת בצורת חמישית ברציפות. על פי רשות המים מתחילת עונת הגשמים נרשמה עליה במפלס הכנרת של 0.88 מטר. לכנרת מלאה חסר עוד 4.98 מטר (מתוך אתר סרוגים)

אורות השבוע

"ביצירת האור התחילה בריאת הכל, ובקרן האור הראשונה המאירה בבוקר מחדש ה' את מעשה בראשית בכל יום ויום. לכן אנו מברכים אותו בכל בוקר ובוקר ברכת המאורות, בה אנו מודים לבורא העולם הכל יכול, הטוב והמטיב, על ההתחדשות היוםיומית של מעשה בראשית". (עולם התפילות, להרב אליהו מונק זצ"ל רב דעדת יראים בפאריס)

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפובס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.