פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת כי תישא: משבר שבירת הלוחות

שתפו

בס"ד

הכתוב בפרשתנו מתאר את שאירע עם רדת משה מהר סיני: "ויהי כאשר קרב  אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר". שבירת הלוחות אותם כתב ה' היא מעשה חריף וחריג, הרי אין הלוחות שייכים למשה, ולכאורה אין בסמכותו לשוברם, ובפסוקי פרשתינו גם אין תגובה אלוקית כלשהי על שבירת הלוחות, לא תגובה ביקורתית וגם לא תגובה תומכת. ויש צורך להתבונן במעשה הגדול של משה, המחליט לשבור את הלוחות האלוקיים. הכתוב מתאר בהרחבה את מעלת הלוחות הראשונים: " ויפן וירד מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוקים הנה, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות", וגם בספר דברים כשחוזר משה ומתאר את חטא העגל הוא כותב: "שתי לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים". ולעומתם כשינתנו הלוחות השניים, הם כבר לוחות שמשה עושה כאן בארץ: "ויאמר ה' אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת".

בין לוחות ראשונים לשניים

ישנם כמה הבדלים בולטים בפסוקים עצמם בין לוחות ראשונים לשניים: ראשית, הלוחות הראשונים חצובים בידי שמים, משה קיבל מהקב"ה לוחות אבנים, ואילו בלוחות השניים חוצב אותם משה מההר. הלוחות הראשונים היו כתובים משני עבריהם, נס מיוחד, ניתן היה לקוראם בשני צדדיהם, ואילו הלוחות השניים כתובים מצד אחד. ל הלוחות הראשונים כתוב "חרות על הלוחות, כלומר הם היו חקוקות באבן אבל לא בתוכה, כעין נס, ואילו הלוחות השניים כתובים על הלוחות עצמן. הניסים שישנן בלוחות ראשונים אינן בלוחות האחרונים, ומכאן ההחמצה הגדולה, חז"ל אומרים שאם היינו נשארים עם הלוחות הראשונים , אדם היה לומד תורה ואינו שוכח כלל, כמו שהפסוק אומר "חרות על הלוחות", היינו בני חורין מן השכחה, ובמקום אחר מוסיפים חז"ל כי אם לא היינו חוטאין בעגל לא היינו זקוקים למלחמה עם שום אומה, והעולם היה נחשף לישראל מתוך חיבור של כבוד, וללא קרב. איכות הלוחות השניים אינה כפי הלוחות הראשונים, מפני שהחטא הביא אותנו למקום ולדרגה נמוכים יותר, ואיננו ראויים לעוצמת הלוחות הראשונים. ואף על פי שיש בלוחות השניים את מעלת משה, שכיוון שהוא כותב אותם הרי שהן באים מכח ישראל, ובנויים באופן המתאים לישראל, הפסדנו את לוחות הברית הראשונים על כל מעלתן וסגולתן.

היד החזקה של משה רבינו

מדוע משה רבינו שובר את הלוחות?  הרי יכול היה להניחן ולפעול כנגד העגל ועובדיו, ולחזור ולקחתן, מה הביא את משה לשבור את הלוחות המופלאים הללו?  הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל כותב בספרו אורות הקודש עיקרון, ולפיו מוסבר מעשהו של משה. "יש קדושה בונה, ויש קדושה מחרבת, הקדושה הבונה טובה גלוי, והמחרבת טובה גנוז, מפני שהיא מחרבת כדי לבנות מה שהוא יותר נעלה ממה שכבר בנוי". בסדר החיים הרוחניים שלנו, אנו פועלים פעולות המקדמות אותנו, בהדרגה, עם הפנים קדימה, כדי להוסיף ידע וקדושה ורוח. אבל לעיתים דרך ההתקדמות פועלת דוקא כשעושים פעולה הפכית, היינו כששוברים. לעיתים לא תבוא ההתקדמות אלא בדרך חריפה וקיצונית יותר, שבעוצמתה היא מבאה שיוני והתקדמות גדולה הרבה יותר מדרך ההתקדמות הרגילה. זוהי ה"קדושה המחרבת" – הקדושה המביאה לעולם טוב פנימי דרך פעילות של הריסה והחרבה. וממשיך הרב קוק: "מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים, המביאים את הברכה לעולם, מעלת משה בעל היד החזקה, ששבר את הלוחות". שבירת הלוחות היא פעולה מתקנת של מי שכאב האומה כל כך טמון בליבו, ורק מחשבת תיקונם מלווה אותו, ומבין שלא יועיל כאן פיתרון שגרתי, ועל מעשה חריף כחטא העגל צריך תיקון גדול ומשמעותי יותר כשבירת הלוחות.

פרקי אבות

רבי יהודה הנשיא הפותח את פרק ב' במסכת אבות שואל את שאלת החיים של כולנו: "רבי אומר: איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם" עסקנו בכך בפעם הקודמת, הצורך למצוא דרך ערכית בפני עצמה, אך גם מקובלת על הבריות. אולם כאן מוסיף רב יהודה הנשיא עיקרון נוסף: "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות". דרכו של אדן לזלזל במה שנראה בעיניו בלתי חשוב. הוא שם לב לדברים החשובים לפי דעתו, ומזניח את הבלתי חשוב בעיניו, וכאן הטעות. במצות ה' אין בלתי חשוב, בורא העולם מתייחס לכל הפרטים בחשיבות גדולה, אין מנהג לא חשוב ואין דין לא עקרוני, ואין הלכה שניתן לדלג או לרפרף מעליה. לעיתים אנחנו מזלזלים בפרטים קטנים, באנשים שנראים לנו קטנים, אין מקום לכך, "אין אתה יודע מתן שכרן של מצות" כלומר אין לנו אמת מידה למבחן זה וכולנו חשובים.

אקטואליה מזוית יהודית

סבא שלי עלה לארץ אחרי שואת אירופה, בה איבד את כל בני משפחתו, רק אח אחד נשאר לו מתוך משפחה גדולה וענפה. הוא עלה בגפו, בודד מכל מכריו שאבדו על אדמת פולין הארורה.  הוא סיפר לנו על האויבים הפולנים, שהיו אנטישמיים כגרמנים או אף גרועים מהם. אין מילה בעברית כדי לתאר את השנאה והעוינות שהיו מנת חלקם של יהודים רבים מיד שונאיהם הפולנים והגרמנים. חוצפתה של ממשלת פולין, נשיאה וראש ממשלתה, שמנסים לטשטש את העובדות ההיסטוריות בדרך של חקיקה. וביטלה את השתתפות ראש הממשלה שלהם כאן בארץ בעיקבות דבריו הנכונים של השר כץ על האנטישמיות של הפולנים לאורך דורות. אסור לנו כמדינת היהודים להסכים לכך, זו דרכם הרעה של מכחישי השואה. אנחנו נדבק באמת ההיסטורית ונעשה ונשאף לתיקון העולם מכל השנאה והאנטישמיות הלובשת ופושטת צורה בכל דור.

אורות השבוע

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל אשר יום פטירתו חל השבוע כותב: "כל ההסברות והבירורים על אופיו של ישראל, תורתו ודרך חייו, ערך כחותיו ועז השפעתו וקיומו, הם לקויים ופגומיםכל זמן שאינם נאחזים ונמשכים מתוך תפיסת הענין האלוקי היחיד והמיוחד שלו, של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב …." (אור לנתיבתי עמ' ס')

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת משפטים: הצדק והצדקה

שתפובס״ד בכל יום בתפילת עמידה אנו מהללים את הבורא על היותו דן בצדק ומנהיג העולם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.