פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת לך לך: בדידותו של אברהם אבינו

שתפו

בס"ד

בודד היה אבינו הראשון אברהם בעולם. האנשים שבסביבתו, כולל הוריו ומשפחתו הקרובה כולם עובדי אלילים, משתחוים לפסלים, עובדים לאש לשמש ולירח, ומאמינים באלהי שקר. הוא הראשון והיחיד המאמין באלוקים מופשט שאין לו גוף וצורה, שאיננו תובע קרבנות אדם, שרוצה את הטוב והחסד, שאיננו כוחני ועריץ, ואיננו מיוצג על ידי תובעי כבוד והערצת עצמם. בראש כולם עמד המלך נמרוד, גיבור חזק ועריץ, המאמין ומשתחווה לאש ולגלגל השמש, ושורף ומכלה את מתנגדיו. אברהם הראשון שעמד מול נמרוד ושרד, עמד בתוקף על אמונתו ונכנס בגללה לתוך כבשן האש ויצא ממנו חי, ועכשיו הוא הולך בעולם ומבשר את האמונה באל אחד, הוא לבדו מול העולם כולו. כך מסבירים חז"ל את הביטוי המופיע בפרשתינו: "ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי: "ולמה נקרא שמו עברי?  רבי יהודה אומר: לפי שכל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד, הם עובדי עבודה זרה והוא עובד השם". כל העולם כולו מול אדם יחיד הנאבק על אמיתות אמונתו, ומחדש בעולם של אלילות את אור אמונת האמת. ואברהם מצליח במשימתו: "ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן…" ומסביר רש"י: "שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת את הנשים…"  יש שינוי בעולם, יש בשורה של אמונה וצדק, של ערך ופנימיות,  אברהם ושרה משפיעים ומשנים עולם.

ותהי שרי עקרה

העולם מביט באברהם ומשתאה, עומד מול הבשורה הגדולה והאמונה התקיפה של אברהם ושרה, ומול הנפשות המתרבות והולכות, ומתקרב אליהם. אך בבית אברהם ושרה מועקה גדולה: "ותהי שרי עקרה אין לה ולד". ואברהם עצמו מביא את צערו לפני ה' :"ויאמר אברם ה' אלוקים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואברהם ושרה כבר זקנים הוא בן מאה והיא בת תשעים, ואין להם ילדים, אין מי שימשיך את הדרך. ומעבר לקושי הנפשי והמשפחתי הגדול, יש כאן שאלה גדולה באמונה, ואת השאלה הזו ודאי שאלו אומות העולם, עובדי עבודה זרה: אם אמונתכם נכונה, ואם אתה אברהם אבינו מייצג את האלוקים בעולם, ואתה נביא ה', מדוע זה לא מזכה אותך ה' בבנים ובנות?  הכאב הגדול של אברהם ושרה מצטרף לצער הגדול שלהם על חילול ה' שיש בכך, ועל חיסרון במציאות המופיע דרכם. אבל הקב"ה הבטיח שיהיה בן, ואברהם מאמין: "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". 

אמונה ואמון

אברהםושרה, מייסדי האומה הישראלית, מעמיקים ומשרישים בבניהם לדורי דורות את היכולת לעמוד מול העולם כולו, ולהיות דבקים באמונתם ודרכם. זה לא אברהם ושרה בלבד, אלו נטיעות שורשיות פנימיות המצויות ברוחה של האומה שלנו. הרבה נסיונות גלויות וקשיים אינסופיים תעבר האומה הישראלית, והיא תישאר דבקה באלוקיה. על האומה הזו יעברו שואות וחורבנות, ותקופות רעות מאין כמותם, והם יחזרו בסוף לארצם, הארץ המובטחת לאברהם, ויחזרו לבית מדרשם, לתורתם ואמונתם, ואין צורר ומנהיג שיצליח לשבור את עוז רוחם. אברהם אבינו נקרא "איתן האזרחי", את מידת איתנותו וזקיפות קומתו הרוחנית הוא משריש בבניו לאורך כל הדורות. זהו האמון שיש בין אלוקים לישראל, זוהי הברית שעומדת בסוף כל השבירות והמשברים, ומצליחה לנבוט ולצמוח.  האמונה באלוקי ישראל היא גם האמונה הגדולה שיש לנו בעם ישראל, שלמרות כל חולשותיו הוא ישרוד, ויצליח, ויגדל, ויהיה אור לעולם כולו, אור תורה ואמונה. אנו מצווים למוד מאברהם ושרה :"הביטו אל צור חוצבתם ואל בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם…"  אברהם ושרה הם צורסלע איתן ממנו הושרשה האומה וזוהי עוצמת כוחה.

פרקי אבות

"שמעון בן שטח אומר: הוי מרבה לחקור את העדים, והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר"

(פרק א' , משנה ט'). החיפוש אחר האמת, וההגעה לשורש הדברים, והחתירה להכרעה רק כשהכל ברור לחלוטין, זוהי התביעה הגדולה מהדיין. אל תסמוך על החוש הטבעי שלך, על הרגשות שלך, על האינטואיציה האישית בלבד. תחקור את העדים, תחקור היטב, תחזור ותבדוק שוב ושוב, האמת מורכבת ומסובכת ומסתתרת מאחורי מסכות רבות, אל תדון לפני שהגעת אליה. אבל ממשנה זו העוסקת בבית הדין, צריכים אנחנו להקיש וללמוד גם על חיינו האזרחיים. לא לשפוט אדם, לא להכיל עליו סטיגמות, לא להדביק לו כינוי, להיזהר מאד מפני שעד שלא חקרנו ולא בררנו ואימתנו, אנחנו לא באמת יודעים. שמעון בן שטח שעמד בראש הסנהדרין מלמד אותנו להיות סבלניים.

אקטואליה מזוית יהודית

מחקר חדש שפורסם באתר הרפואי 'מדיקל אקספרס', מעלה כי הנחת תפילין בריאה ללב ולכלי הדם. על פי הדיווח באתר החרדי 'כיכר השבת', במסגרת המחקר שנוהל על ידי צוות של אוניברסיטת סינסינטי במדינת אוהיו שבארה"ב, בדק פרופ' ג'ק רובינסטיין 20 גברים יהודים המתגוררים בסינסינטי, שמתוכם 9 מניחים תפילין בכל יום. רובינסטיין וצוות החוקרים בחנו את מצב בריאותם ודמם של המשתתפים, כאשר נרשמים גם הבדלים שבין זמן הקימה בבוקרלבין אחרי הנחת תפילין למשך 30 דקות. על פי האוניברסיטה, המשתתפים היו בין הגילאים 18-40 במצב בריאותי תקין. לדברי פרופ' רובינסטיין, הנחת התפילין גורמת לא אחת לכאב עם התאמת הרצועות. כאב זה הוא בעצם גורם ממריץ שמביא זרימת דם מוגברת ושיפור לאיברי הדם, ואשר יוכיח את עצמו במצבים שונים אותם יחווה הלב. כך מדווח אתר ערוץ7. אז אמנם נכון אנחנו לא מניחים תפילין בגלל שזה עוזר ללב, אנחנו מניחים כי זו מצוה, ובכל זאת נעים לדעת שגם הגוף מתחזק בהנחת תפילין, לא רק הנפש.

אורות השבוע

"גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. גבורה המצטיינת לא בכיבושים שמכבשים את האחרים, מכניעים אותם או מאבדים אותם, אלא גבורה שעיקרה היא קשורה בכיבוש שאדם כובש את עצמוגבורת הנשמה האלוקית הרוח האצילי של האדם…" )עולת ראי"ה)

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפובס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.