פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת ניצבים – ערב ראש השנה תשע"ט

שתפו

בס"ד

הבסיס לשינויחרות

בהלכות תשובה לרמב"ם מדגיש הרמב"ם את היסוד שעליו מושתתת התורה כולההבחירה החפשית. "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו" (פרק ה' הלכה א'). אין אדם שנדחף לדרך רעה, אלא אם כן הוא בחר בה בכוונה או בחוסר תשומת לב, אבל תמיד הוא נתון להחלטה ובחירה.  דרכו של אדם היא על פי שיקול דעתו, והחלטתו. אין להאשים בכך לא את הבורא ולא גורם חיצוני, הכל תלוי ביד האדם, וזו מעלתו: "הוא שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר הן מין זה של  אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא עצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע". מדגיש הרמב"ם את שבחו של האדם, ומעלתו על בעלי החיים ולהבדיל אף על מלאכי השרת,  שהם אינם בחיריים אלא מצווים ועושים בלא אפשרות בחירה, אבל האדם לגודל מעלתו נתן לו הקב"ה את יכולת הבחירה, וזכות ההחלטה, האם לעשות את הטוב בעיני האל, או חלילה לבחור בדרך רעה. גודל מעלתו היא גם גודל אחריותו, ולכן האדם מקבל יותר ונתבע ליותר

האמון בטוב האדם

יאמר האדם לעצמו: אמנם ניתנה לי הבחירה בין הטוב לרע, ואני ריבון על עצמי להחליט. אבל הרי העולם מלא דחפים ויצרים, קשיים וטרדות החיים, בעיות פרנסה ומשפחה וצרכי בריאות ואחרים,  כיצד אני אהיה מסוגל ללכת בדרכי ולא ליפול? מהו הכח המעמיד אותי על דרכי כשבחרתי בדרך ישרה?  על כך עונה ספר קוהלת :"האלהים עשה את האדם ישר". יסודו של האדם הוא הטוב. מתאים לאדם בפנימיותו להיות טוב, ולפעול טוב. הטוב אצל האדם הוא עצמי ואילו הרע מקרי. סיבות שונות ומגוונות גורמות לאדם לעשות רע, ולפעול בדרך רעה, אולם אין זה טבעו, ואין זה חלק מעצמותו, ולכן מיסודו הוא מוכן לפעול  ולעשות בדרך היושר והצדק. חז"ל במסכת נידה מתארים זאת כך: "דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו?  לפנקס שמקופל ומונחונר דלוק לו על ראשוואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, … ומה היא השבועה שמשביעין אותו?  תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה , היה בעיניך כרשע. והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך".  מהו הטעם להשביע עובר? מה יודע העובר על המחכה לו בפתח הרחם?  חז"ל באים ללמד אותנו את נקודת המוצא של חיינו: האדם כבר מרגע היווסדו מושבע לעשות את הטוב, חקוקה בליבו השבועה הפנימית העצמית להיות טוב. ולא סתם טוב, אלא עורכת הגמרא השוואה: הוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתתי בך טהורה, כלומר הנשמה שנמצאת באדם מישראל מיסודה היא הטוב היותר שלם וטהור. וממילא אם גורך האדם בדרך טובה, בסיס הליכתו איתן, הוא צועד בשביל המתאים לו, ולכן יחזיק ולא יפול.

פרשת התשובה

לא לחינם נקראת פרשה זאת  בסמיכות לראש השנה. בשבת האחרונה קראנו את פרשת הקללות, ואת הנורא מכל העלול חלילה לקרות לנו אם לא נלך בדרך ה', אולם בפרשה זו אנו נפגשים אם נפלאותה של התשובה: "והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוהך שמה.  ושבת עד ה' אלוהך ושמעת בקולוושב ה' אלוהך את שבותך וריחמך". עוצמותיהם של הקללות, הם קשות, והחושש יצדק כאשר ישאל :"מי יוכל לעמוד באלו?". אולם פרשת התשובה הסמוכה לקללות נותנת לנו את הפתרון. החרות של האדם לבנות את דרכו ולעצב אותה, והאמון שהקב"ה נותן באדם על בסיס הטוב הטמון ביסודו, הוא נותן את היציבות שישראל  נאחזים בה, וכך פותחת הפרשה: "אתם ניצבים היום כולכם".

פרקי אבות  וקנה לך חבר

"יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות" – חברים יש לנו הרבה, אלה שנמצאים איתנו בעבודה, השכנים לבניין, קרובי משפחה, חברים לקבוצת ווטסאפ, הורים של חברי הילדים שלנו ועוד ועוד. אבל אלה לא חברים אמיתיים, הם חברים לשיחה ופטפוט, חברים למנגל ביום העצמאות, אבל לא חברים בנפש. חברים אמיתיים הם נדירים ובודדים, חברים שלא ינטשו בעת מצוקה, חברים שיהיו מתאימים לשיחת עומק החושפת גם חולשות ופחדים. כמה חברים כאלה יש לנו? מחדש לנו יהושע בן פרחיה במשנה באבות, שלעיתים צריך להתאמץ למצוא חבר כזה אפילו "לקנות" אותו. המאמץ למצוא חבר פנימי כזה הוא מאמץ מתמשך, ומתברר עם הזמן עד כמה הקניה הזו היתה נכונה ומשמעותית. חבר טוב פנימי צריך להשקיע בלחפשו, למוצאו ואפילו לקנותו.

אקטואליה מזווית יהודית

לצערינו התופעה של נשים יהודיות הנישאות לערבים כבר איננה נדירה מדי. חלקן מתחרטות על כך ומבקשות לחזור לחיק היהדות, אבל אז הן נתקלות בקשיים גדולים.  בשבת שעברה ערך אירגון: "יד לאחים" , שבת גיבוש לכמאה נשים וילדיהן  שחולצו בשנה האחרונה מכפרים ערביים על ידי יד לאחים בקמפוס רחב הידיים במושב חֶרֶב לְאֵת. הניצולות וילדיהן הגיעו מכל הארץ בהסעות מיוחדות.בצהרי יום שישי התאספו כולן למעמד הפרשת חלה. כמה מהניצולות אמרו בהתרגשות כי זו הפעם הראשונה בחייהן שבה הן זוכות להשתתף במצווה זו. כתב ערוץ 7 מדווח כי בהפרשת החלה עצמה כובדה מ', אמא לשלושה ילדים שעזבה את בעלה הערבי לפני כחודש. הנשים כולן ברכו אותה והתפללו יחד עמה. הניצולות, שכאמור חולצו במרוצת השנה האחרונה, נדהמו לראות ולהכיר עוד נשים שמתמודדות עם אותה התמודדות שהן חוות. במהלך השבת נרקמו חברויות חדשות ונערכו, באופן ספונטני וסוחף, שיחות עומק בין הניצולות לבין עצמן. השיחות הללו העניקו לכל אחת מהמשתתפות כוח ותעצומות נפש.  תכני השבת שולבו בשיעורים מעשיים בהלכות יומיומיות בסיסיות כמו סדנה מאלפת על ברכות הנהנין לצד שיחות של השקפה ואמונה. סעודות השבת נערכו בפאר והדר, בהרחבה ובשפע כיד המלך, ושולבו בדברי תורה ובשירה טהורה שפתחה את הלבבות והעלתה את הנוכחות טפח וטפחיים מעל הקרקע

אורות השבוע

כותב הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל תלמידו של הרב קוק, בספר "אורי וישעי": בראש השנה חוזר העולם כולו לשורשו, וההויה כולה מתחדשת אז, ועומדת בצביון שעמדה בעת בריאתה, וכשם שאז היו השעות לפני החטא, ומעמדו של האדם היה נורא ונשגב, כן בכל שנה ושנה השעות הראשונות של היום הוא מעין המצב הנפלא ההוא

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפובס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.