פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפו

בס"ד

במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה אותו, וקדושה אופפת את כולו. פתיחת הארון מרכזת את הציבור, כולו בעמידה ובתפילה, ובחלקים המיוחדים שבתפילה אנו פותחים את ארון הקודש כעין שער לשמים. סגולה גדולה יש לפותחי הארון ומוציאי ספרי התורה, מכבדים בפתיחת הארון את בעלי השמחה כשיש כזו בבית הכנסת, ואנשים מוכנים לתרום כסף רב בכדי לזכות בפתיחת הארון. יש ימים שפתיחת הארון היא משמעותית עוד יותר, פתיחה של פרנסה, בימים נוראים, או כפי שנהוג בחלק מהקהילות, מי שאשתו עומדת ללדת מנהג הוא שהוא מתכבד בפתיחת הארון. מי שיביט בעיניים ריאליסטיות לא יבין על מה המהומה, הארון הוא ארון עץ רגיל, וספרי הקודש המונחים בו הם המעניקים לו את העוצמה, אך מי שיתבונן בבתי הכנסת בסוף התפילה ויביט נוכח פניהם של אנשים כה רבים הטומנים את פניהם בפרוכת ארון הקודש, בתחינה ובתפילה לריבונו של עולם, כל אחד על צרתו וכאבו, לא יוכל להישאר אדיש לחזיון האמונה הזה. ארון הקודש שבבית הכנסת רמז הוא אל ארון קודש פנימי יותר שהיה בבית המקדש. הארון שבבית המקדש היה עיקר נקודת הקדושה של המקדש, בו היו מונחים הלוחות, בו היה מונח ספר התורה, לשם היה נכנס הכהן הגדול בעיצומו של יום הכיפורים ומעליו היה מקטיר את הקטורת. בפרשת השבוע שלנו מצטווה משה לראשונה לבנות את המשכן והכלי הראשון שהוא מצווה בו הוא ארון הברית, ועליו נייחד את דברינו הפעם.

קדושה מתוחמת בארון

בניית המשכן בנויה על הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",  היש אפשרות שהאלוקים הנצחי, הטהור מכל רבב גשמי ועולמי, שאין לו שום שייכות לעולמנו הדל ישכון כאן בתוכינו, האם יש כאן, בדרכי עולם הזה יכולת להכיל את המשכן האלוקי?  הלחינם משכנו של אלוקים הוא בשמים? חז"ל מציינים פליאה זו בדברי משה רבנו: "בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: עשה לי משכן. התחיל משה מתמיה (=מתפלא) ואומר: כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר עשה לי משכן?  אמר לו הקדוש ברוך הוא: משה לא כמו שאתה סבור, אלא עשרים קרשים בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב, ואני יורד ומצמם שכינתי ביניהם למטה, דכתיב: "ונועדתי לך שם". המדרש מבאר את הקושי של משה, שכשמצטווה לעשות מקום למשכנו של הקב"ה, הוא מתפלא מפני שאין ביכולת האנושית לבנות משכן לאלוקים, אך כאן החידוש המופלא שבמשכן: השראת שכינה איננה לפי כבוד אלוקים אלא לפי יכולת האדם להכיל אותה, למרות שהאלוקים מלא את השמים ואת הארץ, שכינתו מצטמצמת לכדי עשרים קרשים בכל צד, כסדר היכולת האנושית לקבל קדושה.  עולמנו מוגבל, כך ברא אותו האלוקים והוא עצמו מתגלה בו עם כל מוגבלותו.

ארון מלא אור

כשרוצים לסדר את הבגדים, שמים אותם בארון. לשים חפצים בארון פירושו לשמר אותם במקום סגור ומוגן. הארון לפי זה נועד לצורך מה שמונח בתוכו. ארון הברית המונח בקודש הקודשים שבמקדש, נמצאת בתוכו התורה. את ספר התורה שכתב משה, את צנצנת המן ששמר אהרון, את לוחות הברית ואת שברי הלוחות הכל נכנס בארון, ובגמרא מבואר שזה על פי הנס. מהי משמעות הכנסתם של התורה והלוחות לארון? מהי משמעות הארון כשהוא סגור כך בתוך קודש הקודשים?

כך אומר המדרש: "דבר אחר: מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המקדש הקדים את הארון לכל הכלים. מה האור קודם לכל במעשה בראשית, דכתיב: "ויאמר אלוקים יהי אור, אף במשכן (בארון שהיתה בו) תורה שנקראת אור, דכתיב: "כי נר מצוה ותורה אור", קדמה לכל הכלים" . בניגוד לכל הארונות המכילים את חפצי האדם, שמטרתם היא רק לשמר אותם עד שיצטרך להם האדם ויוציא אותם משם, והארון הוא רק כלי זמני לאיחסון הבגדים, להבדיל אלף הבדלות, ארון הברית אין מטרתו איחסון, ארון הברית הוא נקודת ריכוז של הארת הקדושה בעולם. בארון הברית מרוכזת עוצמת הקודש הפנימית שבישראל, הארון מלא אור, אור של חיים, המבטא את סגולתו המיוחדת, וקירבת אלוקים המיוחדת של ישראל להקדוש ברוך הוא. זה איננו ארון טכני, אולי על דרך משל, זה דומה יותר ל"קופסא השחורה" שיש במטוסים, שם נמצאת תמצית היכולת של המטוס, בארון תמצית החיות הפנימית הישראלית, ספר התורה ולוחות הברית.

פרקי אבות

"רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום"  זו המשנה המסיימת את הפרק הראשון בפרקי אבות, והיא מחברת לכאורה בין שלושה נושאים לא מחוברים בהכרח: הדין והאמת הרואים בחזות הכל את היושר והצדק, האם גם השלום יכול להיכנס למקום זה? השלום רואה ביכולת לחבר את הכל כייעד, האם זה יעמוד גם במבחן האמת והדין? והנה רבן שמעון בבן גמליאל מדבר על עולם העומד על שלוש רגליים, כלומר אין אפשרות שהכיסא ישרוד רק על שתי רגליים והוא זקוק לשלושת רגליו כדי לעמוד, כלומר השלום הוא כלי הכרחי למעמד העולם, והוא חייב לחבור לאמת ולדין. לימד אותנו רבן שמעון בן גמליאל שהמטרה של האמת והדין איננו הענשה והרחקה אלא דוקא הגעה לשלום ולשלמות. הדין לא בא לרדות ולהפחית אלא מתוך רצון לתת מקום לכל הכוחות לפי עניינם.

אקטואליה מזוית יהודית

מרגש לראות את להקת שלוה, על המיוחד והמרתק שבה להקת שלוה מונה שמונה נגנים ומוזיקאים, נערים ונערות מכל קשת האוכלוסייה וביניהם חברים עם מוגבלויות המופיעים יחדיו על במה אחת. הלהקה כוללת זמרים וזמרות, נגני קלידים, גיטרה, תופים וכלי הקשה. אין ספק שחשיפה כמו הופעה באירוויזיון הוא במה מצויינת ומקפצה גדולה עבורם, אבל יש לעם ישראל ערכים החשובים יותר מהופעה מוצלחת, זהו ערכה של השבת, וכיוון שהאירוויזיון בהכרח בנוי על חילול שבת הם לא רוצים להשתתף בו. זהו מפגן גדול של הכרת ערכה של תורה, וקדימותה של מסורת ישראל לפני כל ערך חשוב אחר. והם באמת מוכנים לשלם מחיר לא קטן עבור הערך הזה, וכולנו מצדיעים להם ויודעים להעריך את ההקרבה ואת הערכיות שהם משדרים במעשיהם. אבל יחד עם זה, יש כאן ביקורת על ההנהגה והשרה שלא מבינים שבישראל לא יכולה להיות במה בינלאומית על חשבונה של השבת.

אורות השבוע

"ואני בתוך הגולה", האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו, לפי המידה שבה הנשמה מאירה באדם. חטא האדם הראשון בכך שהתנכר לעצמו, בכך שהקשיב לדעתו של הנחש ואיבד את קולו הפנימי. חטא כשלא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה "איכה!?". חטא עם ישראל כשהלך אחרי אל זר מפני ששכח את עצמיותו. חטאה הלבנה כשקנאה בשמש איבדה את שמחת חלקה כשהשוותה את עצמה אל זולתה. וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח. וכיוון שאין אני, אין הוא, וודאי וודאי שאין את".

הרב ראי"ה קוק

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת משפטים: הצדק והצדקה

שתפובס״ד בכל יום בתפילת עמידה אנו מהללים את הבורא על היותו דן בצדק ומנהיג העולם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.