בית / חדשות / חדשות כרמיאל / תאגיד עין כרמים סיים את שנת 2015 בגירעון של כ-1.3 מיליון ש”ח
משה קונינסקי

תאגיד עין כרמים סיים את שנת 2015 בגירעון של כ-1.3 מיליון ש”ח

זו השנה השניה ברציפות שהתאגיד מציג גירעון תקציבי, הנימוק: הורדת מחיר המים לציבור. יו"ר האופוזיציה משה קונינסקי דורש להביא לביטול התאגיד אבל בעין כרמים מנסים להרגיע: הגירעון בגלל הורדת מחירי המים, אנחנו עדיין נמצאים בעודף כספי

מאת גיל דובריש

רק בשבוע שעבר, סערו הרוחות בכרמיאל, לאחר שהתגלה כי תאגיד המים והביוב עין כרמים, שיגר מכתבים רבים לאזרחים מכל רחבי העיר, בהם הודיע כי התגלתה אצלם חריגה פתאומית בצריכת המים וכי הם צפויים לקבל חשבון מים מוגדל, והנה השבוע עומד התאגיד במוקד סערה חדשה, לאחר שדיווחכי סיים את השנה שעברה בגירעון.

ביום רביעי האחרון הציג מנכ”ל תאגיד עין כרמים, עוזי אגוז, את הדו”ח הפיננסי של התאגיד לשנת 2015 במסגרת ישיבת מועצת העיר. אגוז דיווח על גירעון בסך כ-1.3 מיליון שקלים בסוף שנת התקציב האחרונה. זו השנה השניה ברציפות שהתאגיד סיים בגירעון, לאחר ששנה קודם לכן, סיים עין כרמים עם גירעון של 552 אלף ש”ח. הנימוק אז היה חוב ענק בסך כ-750 אלף ש”ח של איש עסקים מקומי, אשר הספיק להימלט מהארץ מבלי לשלם את חשבון המים של החברה. הפעם נימק התאגיד את הגירעון בהוזלת מחיר המים ומחיר המכירה שלהם לציבור הרחב, בשילוב גידול בחובות המצטברים של הלקוחות, כלומר תושבים ועסקים.

באופוזיציה לא אהבו לשמוע את הדברים ודרשו במהלך הדיון לקצץ בהוצאות התאגיד ובסופו של דבר להביא לביטולו. יו”ר סיעת המהפך, משה קונינסקי, העלה לסדר היום את נושא סגירת התאגיד, והביע תמיהה לגבי מה שהוא כינה “ההתעללות” בתושבים בשבועות האחרונים, כשהוא מתייחס למשלוח מכתבי ההתרעה בגין הצריכה החריגה. “איך יתכן ששולחים לתושבים מכתבים עם דרישות מטורפות לתשלום, וגם אם האזרחים מכסים את החוב למעט כמה שקלים, הסכום צובר ריבית והצמדה בסכומים שהופכים לאבסורד” אמר קונינסקי לזהר הצפון. “הדרך שבה נוהג התאגיד בלקוחותיו, לא ניתן להבנה. מצב התאגיד בכי רע. הגירעון המצטבר, ההתחייבויות כלפי העובדים וההוצאות הגדולות, מלמדים על ניהול כושל. דוגמה לדרך הניהול היא תשלום השכירות על משרדי התאגיד, המסתכם ב-164 אלף ש”ח בשנה, זאת בעוד שאפשר לשכור משרדים חלופיים כמעט ללא עלויות בנכסים פנויים השייכים לחברה הכלכלית, למשל במרכז העירה”.

לטענתו, “בנוסף לגירעונות המדווחים בגובה חצי מיליון ש”ח אשתקד ועוד כ-1.3 מיליון שקלים השנה, מה שמביא את הגירעון המצטבר קרוב לרף 2 מיליון השקלים, גילינו במהלך הישיבה שיש נתון נוסף הנחבא בהערת אגב בסוף הדו”ח, תחת הסעיף ‘ביאור 28’ ולפיו חסר סכום של כ-2.4 מיליון שקלים אשר נערכת בדיקה לגביו. לכאורה מדובר בחוב כספי נוסף של התאגיד”.

קונינסקי חזר והביע את דרישתו לבטל את תאגיד עין כרמים ולמזגו בחזרה לתוך העירייה.

בעירייה העדיפו שלא להגיב על הנושא והפנו אותנו לתאגיד המים. מתאגיד עין כרמים נמסר בתגובה: ”עין כרמים, תאגיד המים והביוב של העיר כרמיאל, מתנהל מאז הקמתו ועד היום בצורה יעילה, במסגרת המגבלות החלות עליו ובהתאם לאמות המידה אשר מוכתבות על ידי רשות המים והביוב”.

“תאגיד עין כרמים סיים את שנת הכספים 2015 בגרעון של 1.294 מיליון ש”ח. התאגיד נמצא בעודף כספי מצטבר מיום הקמתו בסך של 3.480 מיליון ש”ח (לאחר גרעון 2015)”.

“בשנים האחרונות הרשות הממשלתית למים וביוב ערכה תיקונים לרפורמת התעריפים אשר באו לידי ביטוי בהוזלה מהותית של התעריפים לצרכנים. כך בשנת 2015 הוזלו תעריפי המים והביוב בשיעור של כ-10%, יחד עם זאת תעריפי רכישת המים שמשלם התאגיד לחברת מקורות לא הוזלו באותה מידה ומכך נובע פער של 1.2 מיליון ש”ח”.
“לפיכך, במהלך שנת 2015 פנה התאגיד לרשות המים בכתב בבקשה לשיפוי והוזלת תעריף רכישת המים מחברת מקורות ואכן לשמחתנו קיבלנו בינואר 2016 אישור מרשות המים שתעריף הרכישה שעל התאגיד לשלם למקורות פחת, ויגרום לצמצום הפער בשנה זו”.

“טרם כניסתו של התאגיד למשרדים הנוכחים, בספטמבר 2011, נבדקו חלופות שונות  בעיר. בבדיקה נבחן מרכיב המחיר וכן גם נושא הנוחות והנגישות לתושבים. כאשר יסתיים חוזה ההתקשרות, נבחן מחדש את האפשרויות הקיימות, תוך שימת דגש על הנוחות והשירות לתושבים”.

“ביאור 28 לדוח הכספי, על פי חוזר רשות המים משנת 2014, נדרש כל תאגיד מים לבצע ביאור “היזון חוזר” משמעו ההפרש בין כמות המים שהוקצתה, על ידי, רשות המים לתאגיד למטרות המים השונות לבין הכמות שסופקה בפועל על ידי התאגיד לצרכנים, במכפלת התעריפים הרלוונטית. מדובר בביאור, במאזן הכספי, על פי הנחיות רשות המים. מאחר ורק בסוף כל שנה, יש את הנתונים הללו, ביחס לשנה החולפת, מבוצע ביאור במאזן ובסוף השנה מתבצעת התחשבנות מול חברת מקורות, אשר משמעותו הפרש בין כמות המים שהוקצתה על ידי רשות המים לתאגיד לבין הכמות אשר סופקה בפועל. בשל כך נרשם הסעיף בספרי התאגיד ובסוף שנה עם היוודע הנתון הסופי של הצריכה בפועל נערכת התחשבנות מול חברת מקורות”.

“התאגיד ימשיך לפעול לרווחת התושבים, תוך שאיפה מתמדת להעלאת השירות לתושבים”.

שתפו

כתבה מעניינת:

חיפושים אחרי נעדר מכרמיאל

מערכת זהר.נט תחנת המשטרה בכרמיאל מבצעת חיפושים נרחבים אחרי נעדר תושב העיר, העונה לשם נועם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

SHOP NOW
close-link
//set menu items with childrens to be clickable