בית / הבונים החופשים

הבונים החופשים

מאומת
049885656049885656

סניף ארגון הבונים החופשים בכרמיאל – לשכת קדימה.

ארגון הבונים החופשים הוא מסדר אחוותי הדוגל בקידום האידיאלים של אחווה חברתית, עזרה הדדית, צדקה ומוסר, כנובעים מכוח עליון.

שביל הזורעים 12 כרמיאל

***ארגונים התנדבותיים בכרמיאל***