פרות – זהר הצפון https://www.zhk.co.il זהר הצפון - פורטל חדשות הצפון Mon, 09 Sep 2019 14:02:59 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 מווווזר – עדרי פרות השתלטו על קרקעות בשטח העירhttps://www.zhk.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%95%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%98/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%259e%25d7%2595%25d7%2595%25d7%2595%25d7%2595%25d7%2596%25d7%25a8-%25d7%25a2%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%2599-%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%259c%25d7%2598%25d7%2595-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25a7%25d7%25a8%25d7%25a7%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2591%25d7%25a9%25d7%2598 https://www.zhk.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%95%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%98/#respond Mon, 09 Sep 2019 14:02:59 +0000 https://www.zhk.co.il/?p=32854 שתפוחורשת צה״ל הפכה לשטח מרעה ולבית קבע של עדרים מהאזור – העירייה: ביקשנו מקק״ל לבטל האישורים מאת גיל דובריש עדרי פרות מהאזור השתלטו על קרקעות בכרמיאל והפכו אותם בחודשים האחרונים לשטחי המרעה הקבועים שלהם. חורשת צה״ל שנמצאת בין שכונת המייסדים לבין אזור התעשייה בכרמיאל, הייתה מאז ומתמיד שטח אהוב על עדרי פרות שנהגו להגיע למקום …

הפוסט מווווזר – עדרי פרות השתלטו על קרקעות בשטח העיר הופיע ראשון בזהר הצפון

]]>
שתפו

חורשת צה״ל הפכה לשטח מרעה ולבית קבע של עדרים מהאזור – העירייה: ביקשנו מקק״ל לבטל האישורים

מאת גיל דובריש

עדרי פרות מהאזור השתלטו על קרקעות בכרמיאל והפכו אותם בחודשים האחרונים לשטחי המרעה הקבועים שלהם.

חורשת צה״ל שנמצאת בין שכונת המייסדים לבין אזור התעשייה בכרמיאל, הייתה מאז ומתמיד שטח אהוב על עדרי פרות שנהגו להגיע למקום וללחך עשבים בהנאה… חקלאים מישובים באזור נהגו להגיע לחורשה עם העדרים כחלק מאיתור שטחי מזון חדשים. כעת מתברר כי מזה מספר חודשים הפכו חלקים בחורשה לשטחי מרעה קבועים של עדרי פרות, במקומות מגודרים וסגורים שבהם הפרות חיות וישנות, כל שעות היממה.

אזרחים שטיילו לאחרונה בחורשת צה״ל דיווחו לנו כי בחלקים מסויימים נתחמו שטחים בחורשה באמצעות חוטי ברזל, שנועד למנוע מהעדרים לברוח מהמקום. הם תיעדו במצלמה ושיגרו את התמונות למערכת זהר הצפון. ״זהו, עכשיו הפכנו רשמית לכפרמיאל, יש לנו עדרי פרות בחורשה״, הם ציינו. ״העדרים רועים באין מפריע והפכו את החורשה לביתם סמוך מאוד לאזור התעשייה ולא הרחק מבתי מגורים״.

פנינו עם הטענות האלה לעיריית כרמיאל וביקשנו לדעת האם הדבר נכון. ובכן, מתברר כי בעירייה מודעים לנושא, והוא חוקי לגמרי. מהעירייה נמסר לנו כי ״בעבר ניתן אישור למרעה באיזור ע״י קק״ל, לאחרונה ביקש ראש העיר לבטל את האישור ולא לחדשו״.

 

הפוסט מווווזר – עדרי פרות השתלטו על קרקעות בשטח העיר הופיע ראשון בזהר הצפון

]]>
https://www.zhk.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%95%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%98/feed/ 0