המיוחדים

המבצעים המיוחדים של פורטל זהר הצפון, פרסים, הפתעות ועוד