נוימרק בכר דריקר-מן קונינסקי עורכי דין נוטריון וגישור כרמיאל
משרד נוימרק בכר דריקר-מן קונינסקי עורכי דין נוטריון וגישור

יוצאים שוב לחל"ת? אלה הזכויות שלכם!

שתפו

באדיבות נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי – חברת עורכי דין, נוטריון וגישור

רחוב הגליל 2 כרמיאל, טלפון: 04-6760078

כחלק מתהליך שמטרתו למנוע או יותר נכון להפחית הדבקה בנגיף הקורונה, חוקקו הוראות שעה העוסקות בנגיף. הוראות שעה אלה חוקקו על מנת להקנות סמכות לבידוד ולמניעת התפרצות המחלה והסדרת הזכויות.

למצער, עקב התפרצות הנגיף, חלק ממקומות העבודה נקטו צמצומים מהותיים, שבמסגרתם הוצאו עובדים לחופשה ללא תשלוםחל"ת.

מה זה חל"ת?

חל"ת זה חופשה ללא תשלוםעובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום מבלי שיחסי העבודה יתנתקו.  משך החופשה ללא תשלום יהיה בהתאם להסכמת הצדדים כאשר העובד זכאי לשוב ולעבוד באותם התנאים שבהם עבד לפני שיצא לחופשה זו. גם  עובד שיצא לחופשה כפויה ללא תשלום לתקופה קצובה (14 יום במקרה הנוכחי), עשוי להיות זכאי במקרים מסוימים לדמי אבטלה ועל המעסיק חלה החובה לשלם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים לחופשה. בשים לב כי נשים בהריון או נשים אשר צריכות לשוב מחופשת לידה, לא ניתן לפגוע בשכרן או להוציא לחל"ת ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה.

דין השכר במהלך החל"ת

עובדים אשר הוצאו לחל"ת, המעסיק לא משלם להם שכר ולא מנכה להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותם.

הטבות נלוות המגיעות לעובד במסגרת העסקתו כגון שי לחג, שימוש ברכב חברה, שימוש בפלאפון, גם הן מושהות בשלב זה והמעסיק אף רשאי לשלול הטבות אלה מהעובד אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי.

חשוב לציין כי גם הפרשות הפנסיוניות במהלך תקופת החל"ת לא מתקיימות ולכן חשוב כי העובד בעצמו יוודא כי הזכויות הפנסיוניות שצבר במהלך העבודה לא ייפגעו בשל אי הפרשה זו. ניתן לשמור על הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות ביצוע הפרשות באופן עצמאי.

בשים לב כי על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד רק ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח). כלומר, אם החל"ת נמשכת יותר מחודשיים מלאים, על העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי החל מהחודש השלישי.

יוצאים לחל"ת פעם נוספת?

עובדים שהיו בחל״ת וקיבלו דמי אבטלה, חזרו לעבוד, ויוצאים שוב לחל״ת יהיו זכאים לדמי אבטלה, בעוד התנאי היחיד כדי להיות זכאים מחדש הוא שהחל״ת החדש יהיה 14 ימים לפחות.

מעסיק אשר מכריח עובד לצאת לחופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר עלול להחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים , לשלם לעובד פיצויי פיטורים ולעשות לעובד גמר חשבון עלפי הדין.

כמו כן, חופשה כפויה ארוכה עלולה להוות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, משמע לעובד תהיה אפשרות  להתפטר עקב הרעה מוחשית זו ואז יהיה זכאי למלוא פיצויי פיטורים כאילו פוטר.

במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר מהעבודה עקב ההרעה המוחשית בתנאי העבודה שנוצרה עקב החל"ת הכפוי ולאפשר למעסיק להחזירו לעבודה , טרם ההתפטרות.

יחד עם זאת, נסיבות שבהן מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה כמו בסגר או בשל הוראות אחרות של משרד הבריאות, יהווה זה כנסיבות מיוחדות וייתכן שבית הדין לעבודה יסבור שבנסיבות אלה לא מדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה אלא נכפה זה על המעסיק אשר לא הותירה לו ברירה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.

שוב חל"תמה צריך לעשות?

  • צריך רק לדווח על החל"ת – אין צורך להגיש תביעה חדשה אלא אם כבר שבתם לעבוד.

חזרת העובד לעבודה (גם לימים בודדים) מפסיקה את רצף הימים של החופשה. אם העובד לא הספיק לצבור 14 ימי חל"ת לפני החזרה לעבודה, הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה. אם לאחר שהעובד הוחזר לעבודה המעסיק יוציאו שוב לחל"ת, העובד חייב לצבור מחדש תקופה רצופה של 14 ימים של חל"ת כדי להיות זכאי לדמי אבטלה הבאים.

  • עובד ששהה בחל"ת מ-2 מעסיקים וחזר לעבודה אצל המעסיק המשני בלבד (המעסיק שאצלו השכר נמוך יותר), זכאי להמשיך לקבל דמי אבטלה עקב החל"ת מהמעסיק העיקרי (בתנאי שהעובד שהה לפחות 30 יום בחל"ת).
  • עובד ששהה בחל"ת מ-2 מעסיקים וחזר לעבודה אצל המעסיק העיקרי בלבד (המעסיק שאצלו השכר הגבוה יותר), כנראה שלא יהיה זכאי להמשיך ולקבל לדמי אבטלה.
  • מעסיק שאין באפשרותו להחזיר את העובד למקום העבודה בתום החל"ת, רשאי לפטר את העובד בהליך מסודר הכולל שימוע והודעה מוקדמת .

בשים לב כי מקבל דמי אבטלה שהכמות המירבית של ימי אבטלה שלו הסתיימה בתקופת ההקלות (כולל מי ששנת האבטלה שלו הסתיימה), יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד לסוף תקופה שאושרה על ידי הממשלה ויש להתעדכן מול ביטוח לאומי.

כמו כן, מי שהוצא לחל"ת של 30 יום או 14 יום, החל מאוגוסט 2020 או פוטר בתקופה זו והכמות המירבית של ימי אבטלה שהיה זכאי להם הסתיימה לפני ה-01.03.2020, יוכל לקבל דמי אבטלה עד לסוף התקופה.

  • המשך התשלום יבוצע אוטומטית, גם למי ששנת האבטלה שלהם הסתיימה (אין צורך להגיש תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי).

עבודה מהבית במקום ימי מחלה

אין חובה לעבודה מהבית במידה והעובד חולה קורונה והעובד זכאי מכוח תעודת מחלה גורפת לדמי מחלה. יחד עם זאת, בנסיבות המצב כיום, לא בהכרח כל עובד השוהה בחובת בידוד, מוגבל לבצע את עבודתו והוא יוכל לעבוד בתמורה לשכרו הרגיל, כמובן בהסכמת המעסיק והעובד.

שינוי משרה בדמוי הפחתת שעות ו/או שכר

מעסיק רשאי רק בהסכמת העובד להפחית את שכרו של העובד או את היקף משרתו על מנת לחסוך בעלויות ההעסקה. ההפחתה יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הפחתה בהיקף המשרה כלומר, הפחתת מספר השעות שהעובד נדרש לעבוד בחודש לצד הפחתת שכר בהתאם .
  • הפחתה בשכר ללא שינוי בהיקף המשרהכלומר, העובד נדרש להמשך לעבוד באותו היקף שעות שעבד קודם, אך שכרו מוקטן  אך לא מתחת למינימום.

בשים לב כי שינויים אלה ללא הסכמת העובד יהוו פגיעה והרעה בתנאיו.

החלטה של עובד מיוזמתו לא להגיע לעבודה:

נכון להיום על פי הצווים והנחיות משרד הבריאות, רק לעובדים החולים בקורונה ועובדים שחייבים להישאר בבידוד בית בשל חשיפה או עובדים שאינם נמנים כחיוניים בשעת סגר כפי שמפורט בהנחיות, אסור להגיע למקום עבודתם. עובדים אחרים, נדרשים להגיע למקום העבודה, אבל הם יכולים לנצל ימי חופש, ככל שנצברו, לאחר קבלת הסכמת המעסיק.

פיטורי עובדת בהריון או בחופשת לידה:

אסור לפטר עובד/ת בחופשת לידה.  כמו כןאסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה אלא אם ניתן לכך היתר מהת"מת.  הוצאה לחל"ת או המשך חל"ת גם נידרש אישור מהתמ"ת.

וירוס הקורונה הביא למצב עולמי וארצי חריג המביא את הציבור להתנהלות יוצאת דופן ואת המשק לכאוס אחד גדול.   בצל הקורונה ומצב חריג זה, משרד נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקיעו"ד, נוטריון וגישור נותנים מענה בכל הנוגע לזכויות עובדים ומעסיקים, עסקים וחברות, חוזים וכד' במטרה לצמצם נזקים עתידיים ככל הניתן .

משרד נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי מתמחה בין היתר גם בזכויות עובדים וצרכנים. לקביעת פגישת ייעוץ – 04-6760078 

כתבה מעניינת:

רימון הלם בכניסה לבניין מגורים בכרמיאל. צילום אביטל אהרוני

כרמיאל: רימון בכניסה לבניין מגורים – הוזעק חבלן משטרה

שתפומערכת פורטל זהר.נט שעה ארוכה של חרדה עברה היום אחרי הצוהריים (שלישי, 11.5.2021) על תושבים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.