פרשת חיי שרה: בין הגר שפחת שרה לאליעזר עבד אברהם

שתפו

 א. היכן אני עומד?

 

אחד הקשיים הגדולים בחיינו, ואחת ההתפכחויות הגדולות והכואבות לעיתים, הוא הפער בין המקום בו חשבנו שאנו ראויים לו, ומסוגלים להגיע אליו ובין המקום האמיתי בו אנו נמצאים בחיים. רוב בני האדם אינם מרוצים ממצבם, הם בטוחים שיכולים היו להיות יותר, ולהגיע יותר, לולא כמה וכמה דברים המעכבים אותם. חוכמה גדולה היא להשלים עם המקום שלך, ולבנות ממנו הלאה, המרירות והכעס שצובר האדם בתוכו כשהוא חושב שלא מכבדים אותו מספיק, ולא מתייחסים אליו כראוי הוא כאב לא קל. מספרים על אדם אחד, שלצערו היה מובטל, בתכנית שעשתה מחלקת הרווחה למצוא לו עבודה, ראיין אותו מעסיק שחיפש פועלים למפעל שלו. הוא חיפש עובדים זוטרים, על מנת למלא מכסות יצוא שהיה זקוק להם. נכנס חברנו המובטל לראיון העבודה, שואל אותו המעסיק: מה אתה מסוגל לתרום למפעל שלנו, מה תירצה לעשות? אני ראוי להיות המנהל עונה המובטל, וכמובן שאינו מתקבל לעבודה. גם אם יש לך אמון בעצמך שאתה בעתיד תוכל לנהל, הרי טוב שתדע בדיוק את מקומך ומעמדך, ורק כך תוכל להשתלב. אבל כאמור אלה דברים שקשים לאדם לעמוד בהם. פרשיות אברהם אבינו מפגישות אותנו עם שתי דמויות נוספות: הגר שפחת שרה, ואליעזר עבד אברהם, שניהם נמצאים בבית אברהם, ושניהם פועלים משמעותיים בו, ובכל זאת דרכיהם נפרדות.

 

ב. מי את הגר?

 

דמותה של הגר ניכרת מתוך פרשיותיה עם שרה. כששרה רואה אחרי עשר שנות עקרות כי איננה יולדת לאברהם, היא מכניסה את הגר שפחתה כאישה לאברהם. מי זו הגר? מדוע זכתה להפוך משפחה לגבירה? מה קורה ביחסיה עם שרה? כך אורים חז"ל : "הגר ביתו של פרעה היתה, וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו (=הכוונה לניסים שנעשו בלילה כשהיתה שרה בבית פרעה, ומלאך עומד ומלקה את פרעה כשמנסה להתקרב אליה), נטל ביתו ונתנה לה (=לשרה). אמר: מוטב שתהא ביתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר. זהו שאמר הכתוב ולה שפחה מצרית ושמה הגרהא אגריך (=זה שכרך) (בראשית רבה מ"ה, א'). הגר ניתנה לשרה , למרות היותה בת מלך, כדי להיות שפחה, כי פרעה מבין את מעלת היותה שפחה בבית כזה, וחיים אלו עדיפים לה מלהיות גבירה במצרים. לפי שיטות אחרות בחז"ל הגר ביקשה זאת מאת אביה, העדיפה להיות שפחה בבית אברהם ולא גבירה במצרים. הגר עוברת תהליך ארוך, חינוכי ורוחני בבית שרה, היא עוברת מאלילי מצרים ותועבותיהם, לתלמידה מובהקת של שרה אמנו, וכשצריך למצוא אישה חדשה לאברהם, שרה מציעה לאברהם את הגר: "ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצמרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברםבוא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה.."(בראשית ט"ז א'-ב').

 

ג. ותרא כי הרתה

 

הגר עושה מהפך גדול, משהו כמעט בלתי אפשרי, היא עוברת ממעמד של שפחה למעמד של גבירה, היא הולכת ללדת את בנו בכורו של אברהם אבינו. וכאן מטשטשים הגבולות, בתורה מופיעים הדברים בטענתה הקשה של שרה כלפי אברהם: "ותאמר שרי אל אברם, חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרתה ואקל בעיניה…" (שם ה'). מה עשתה הגר? מדוע כל כך כועסת שרה אמנו? מבארים חכמים במדרש: היו מטרוניות (=נשים מכובדות, מלכות) באות לשאול בשלומה של שרה, והיתה שרה אומרת להן צאו וראו בשלומה של הגר (=עיין בלשון חז"ל ובפירוש מתננות כהונה שם). והיו הולכות להגר והיתה הגר אומרת להם: שרי גבירתי אין חיצוניותה כפנימיותה, נראית צדקת ואינה צדקת, שהרי היתה נשואה כל כך הרבה שנים ולא הרתה, ואילו אני הריתי מייד… (בראשית רבה מ"ה, ד'). הגר לא מכירה את מקומה, לכן היא מאבדת הכל, היא מגורשת מבית אברהם, ובנה ישמעאל לא יהיה היורש המרכזי למורשת אברהם אבינו, במקום לכבד את שרה ולהודות לה, היא בוחרת להקניט אותה, ולנסות להוציאה מבית אברהם. הטשטוש הזה עולה לה במחיר יקר של אובדן כל מעמדה ומקומה.

 

 

מי אתה אליעזר?

 

אברהם אבינו מזכיר את עבדו הנאמן כבר בפרשת ברית בן הבתרים, כשהקב"ה מבטיח לו בנים, אומר אברהם: "ויאמר אברם ה' אלוקים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר" (בראשית ט"ו, ב'). וכבר שם דורשים חז"ל שאליעזר לא היה רק אחראי על הביצוע הטכני בבית אברהם אלא :"דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים" (רש"י שם). אליעזר איננו רק עבד אברהם הוא גם תלמידו הנאמן. וכפי שמופיע בפרשתינו כשצריך אברהם לדאוג לשידוכו של יצחק הוא שולח את האיש הנאמן עליו, הוא אליעזר. אולם לא כך מתחילה דרכו של אליעזר, חכמינו במדרש בראשית רבה מזהים את אליעזר עם האיש הארור בפרשת נח: "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו", ואומרים חכמים: "עבד משכיל (משלי י"ז, ב' ) זה אליעזר, ומה השכלתו? אמר כבר קללתו של אותו האיש בידו (= כלומר הרי נח כבר קילל אותי ואני כבר עבד)שמא יבוא כושי אחד או ברבר אחד וישעבד בי, מוטב לי להשתעבד בבית הזה ולא בבית אחר" (בראשית רבה פרשה ס', ג'). עושה אליעזר חשבון פשוט: הרי ממילא נגזר עליו להיות עבד, אם עבד הוא עדיף לו להיות עבד בביתו של אברהם אבינו, ששם יזכה להתרומם במדרגתו, מלהיות עבד בעוד בית רגיל אחר. ואמנם התקדמותו של אליעזר בבית אברהם, והזדהותו עימו היא גדולה כל כך עד שחז"ל אומרים שאילו מראה פניו של אליעזר דומה הוא למראה הפנים של אברהם (בראשית רבה פרשה נ"ט ח').

 

ג. כיצד מבצע אליעזר את שליחותו?

 

אין דבר חשוב לאברהם אבינו, יותר מלמצוא אישה לבנו, כל המשך דרכו של אברהם תלוי ביצחק ובביתו, ואברהם שלא יכול ללכת בעצמו שולח את האיש הנאמן ביותר שמלווה אותו בכל דרכו למשימה האחראית. אין נתינת אמון גדולה מזו, אליעזר יודע את משמעות השליחות, אבל יש לו משאלת לב קטנה :"אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי", אולי כתוב שם בכתיב חסר "אלי", ומסבירים חז"ל שלאליעזר עבד אברהם יש בת, והוא בסתר ליבו אומר אולי זה יהיה אלי? אולי אזכה להינשא עם משפחת אברהם, אך תשובת אברהם נחרצת: "אין ארור מתדבק בברוך", מקללת נח אתה עבד. גדלותו של אליעזר היא בקבלתו את מעמדו, וממילא תיקונו, כשבא העבד עמוס הכסף והזהב לבית בתואל, המילים הראשונות אותם הוא אומר: "ויאמר עבד אברהם אנוכי" (בראשית כ"ד, ל"ד) יכול היה אליעזר להשתמש בביטויים נעימים יותר, אני ראש הלישכה, אני מנהל בית אברהם, אך הוא דבק במעמדו, וזוכה להיות עבד אברהם. את תיקונו הוא מוצא גם כן בפרשה הזו,אמנם אליעזר נתקלל בידי נח בתואר "ארור כנען", אבל כשמבצע את השליחות הגדולה של אברהם ומוצא אישה ליצחק אומרים לו בני משפחת בתואל : "בוא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ", דבקותך בתורת רבך מביאה אותך למדרגת ברכה.

 

 

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפובס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.